Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Usługi ISDN

  Usługi ISDN - wydzielony rodzaj usług teleinformatycz- nych dostarczanych przez sieć cyfrową ISDN z integracją usług. Oferta usług w sieci ISDN ujmuje dwie grupy: usług przenoszenia i teleusługi. Usługi przenoszenia, czyli trans- portowe, dotyczą sposobu transmisji sygnałów cyfrowych między terminalami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URL (Universal Resourse Locator)

  URL (Universal Resourse Locator) -  niepowtarzalny identyfikator adresowy każdego dokumentu krążącego w sieci WWW, będący w istocie adresem lokalizującym zasoby sieci Internet.

  Adres URL składa się z 3 części: identyfikatora typu usługi (np. http:, ftp://, telnet://), nazwy domeny nadanej w konkretnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)

  UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) - naziemna sieć dostępu radiowego trzeciej generacji (3G) zawierająca dwa istotne składniki: węzły Node B będące odpowiednikiem stacji BTS (stacji bazowej sieci GSM) oraz kontrolery sieci radiowej RNC (Radio Network Controller), odpowiadające sterownikom...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi katalogowe (directory services)

  Usługi katalogowe (directory services) - charakterystyczna cecha sieciowych systemów operacyjnych (NOS), takich jak NDS (Novell), Vines (Bayan), Active Directory (Windows), LDAP, OSF, in., działających w rozproszonych zasobach sieciowych, udostępniających ich użytkownikom dostęp do poszukiwanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) - uniwersalny, synchroniczny moduł nadajnika i odbiornika (zwykle jako układ scalony), przeznaczony głównie do transmisji synchronicznej przez telekomunikacyjne łącza szeregowe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi multimedialne

  Usługi multimedialne - usługi teleinformatyczne kojarzone z przesyłaniem co najmniej dwóch rodzajów informacji przez jedno medium transmisyjne: informacji dźwiękowych (audio), danych (data), tekstów (pliki), grafiki i obrazów ruchomych (wideo, animacja). Do przekazów multimedialnych są zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USB (Universal Serial Bus)

  USB (Universal Serial Bus) - standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych i powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC dla transmisji izochronicznej (audio, wideo), wypierający tradycyjnie stosowany interfejs RS 232 C. Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi przenoszenia (bearer services)

  Usługi przenoszenia (bearer services) - usługi transportowe sieci telekomunikacyjnej zapewniające właściwy przekaz informacji. Obejmują wiele odmian sieci łączności, wśród których można wyodrębnić: analogową sieć publiczną PSTN (z komutacją łączy), cyfrową sieć pakietową danych PSDN (z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usenet

  Usenet - ogólnoświatowa usługa świadczona w sieci Internet, służąca wyłącznie do przesyłania nowinek (news) i poszukiwania wiadomości na określone tematy. Obejmuje setki tysięcy różnych grup tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi telekomunikacyjne

  Usługi telekomunikacyjne - aplikacje sieciowe umożliwiające przekaz na odległość dowolnej informacji: głosu, tekstu, grafiki, plików danych i obrazów ruchomych. Obejmują aplikacje wg następującej klasyfikacji:

  telefonia,

  telegrafia (teleks i telegram),

  faksymile...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt

Do góry