Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  UUS (User to User Signalling)

  UUS (User to User Signalling) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, dotycząca sygnalizacji między abonentami (sygnalizacja użytkownik-użytkownik). Pozwala na wymianę ograniczonej ilości informacji (komunikatów) podczas zestawionego połączenia między użytkownikami, za...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V.28

  V.28 - specyfikacja określająca parametry elektryczne interfejsu szeregowego RS 232 dla urządzeń komputerowych typu DTE i urządzeń komunikacyjnych DCE.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V.Standard

  V.Standard - zespół norm definiujących sposoby transmisji danych w sieciach telefonicznych za pomocą modemów i faksmodemów. Wszystkie normy ITU dotyczące przekazu danych przez analogowe sieci telefoniczne rozpoczynają się od litery V i znane są pod wspólnym określeniem zalecenia serii V. Charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWDM (Ultra Warelength Dilision Multiplexing)

  UWDM (Ultra Warelength Dilision Multiplexing)  - ultragęste zwielokrotnienie falowe klasy WDM, stanowiące obecnie (2000 r.) najwyższy poziom zwielokrotnienia kanałów optycznych prowadzonych w jednym włóknie światłowodowym.

  Przyjmuje się, że za pomocą UWDM możliwa jest transmisja nawet kilkuset fal...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V.23

  V.23 - standard dla modemów 600 i 1200 b/s działających przez łącza komutowane w trybie półdupleksowym dla transmisji synchronicznej i asynchronicznej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwierzytelnianie (authentication)

  Uwierzytelnianie (authentication) - proces potwierdzania tożsamości osoby lub obiektu implementowany w systemach ochrony sieci komputerowych; stosowany głównie w celu zabezpieczenia sieci przed niepożądaną penetracją osób lub obiektów (programów, plików, serwerów itp.), także zabezpiecza przed...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi WAP

  Usługi WAP - różnorodne multimedialne usługi bezprzewodowe uwzględniające niewielki format ekranuodbiorczego aparatu komórkowego z uproszczoną klawiaturą przyciskową.

  Za pośrednictwem zaimplementowanych w telefonie specyficznych udogodnień, takich jak: mikro- przeglądarka, obiektowe formaty informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi faksowe w sieci

  Usługi faksowe w sieci - grupa usług dostępnych wyłącznie w sieci komputerowej z zainstalowanym specjalizowanym serwerem faksów. Obejmuje rozszerzenia tradycyjnych funkcji faksowych o nowe usługi, takie jak:

  Fax broadcasting - najszybsza i najtańsza metoda rozsyłania dokumentów faksowych do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPS true on-line

  UPS true on-line - sposób zasilania (o działaniu cią- głym z podwójną konwersją) urządzeń teleinformatycznych, zapewniający najwyższą ochronę przed szkodliwym oddziałaniem zakłóceń, chwilowych zaników i wyłączeń sieci energetycznej. Proces dostawy energii zawsze podlega podwójnej przemianie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access)

  UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) - standard europejskiego systemu dostępu radiowego w segmencie naziemnym trzeciej generacji komórkowej UMTS, zaproponowany przez ETSI (1998 r.) i obecnie propagowany przez porozumienie 3GPP (Third Generation Partnership Project). Zakłada 2 sposoby dostępu i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry