Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Organizacje standaryzacyjne

  Organizacje standaryzacyjne opracowują standardy (normy) określające fizyczne i funkcjonalne właściwości sprzętu wykorzystywanego do budowy sieci,  sprzętu  komunikacyjnego,  a  także  systemów  operacyjnych i oprogramowania. Producenci  sprzętu  i oprogramowania mogą wytwarzać współdziałające ze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /9 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki sieci

  Sieć komputerowa składa się zarówno ze sprzętu jak i z oprogramowania. Podstawowe składniki sieci to:

  a)  sieciowy system operacyjny;

  b)  serwery  -  urządzenia  lub  oprogramowanie  świadczące  pewne  usługi  sieciowe,  np.:  serwer  plików  (przechowywanie  i  odzyskiwanie  plików, włącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska sieci

  Środowisko sieci określone jest przez sieciowy system operacyjny oraz przez protokoły , zapewniające komunikację i usługi sieciowe.

  Istnieją 2 podstawowe typy sieciowych systemów operacyjnych:

  a)  każdy z każdym (peer-to-peer) - umożliwia użytkownikom udostępnienie zasobów swojego komputera oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja sieci

  Ze względu na obszar jaki obejmują swym zasięgiem, przeznaczenie i przepustowość sieci można podzielić na następujące klasy:

  a)  lokalna sieć komputerowa (LAN - Local Area Network) - jest to sieć łącząca użytkowników na niewielkim obszarze (pomieszczenie, budynek).

  Sieci te charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel tworzenia sieci

  Przyczyny zakładania sieci komputerowych i ich podstawowe cechy są następujące:

  a)  współużytkowanie programów i plików;

  b)  współużytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd.

  c)  współużytkowanie baz danych;

  d)  ograniczenie wydatków na zakup stacji roboczych;

  e)  tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe rodzaje nakładów i efektów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie

  W rachunku efektywności zastosowań informatyki zestawiane są koszty (nakłady) z korzyściami (efektami) zastosowania informatyki w obiekcie gospodarczym. Nakłady i efekty zależą od:

  Poziomu organizacji i zarządzania firmą

  Ustalonego obszaru zastosowania informatyki

  Stosowanych środków...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy prawne i zakres karalności przestępstw informatycznych

  Przepisy:

  Nowy kodeks karny

  Ustaw o prawach autorskich i pokrewnych

  Ustaw o ochronie danych osobowych

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych urządzeń

  Zakres karalności dotyczy m.in.:

  Podsłuchu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia systemowe ochrony bezpieczeństwa SI

  Ochrona dostępu do zasobów

  Metody zarządzania listą uprawnień

  Metody autoryzacji i uwierzytelnienia użytkownika

  Przeniesienie uprawnień do inteligentnych zasobów

  Stosowanie środków biometrycznych identyfikacji

  Hierarchizacja, decentralizacja i centralizacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcia organizacyjne ochrony bezpieczeństwa SI

  Zabezpieczenia organizacyjne obejmują:

  Budynki, budowle, pomieszczenia

  Przedsięwzięcia kadrowe

  Opracowanie procedur przyjmowania i zwalniania pracowników, ich kompetencji, uprawnień itp.

  Powołanie administratorów bezpieczeństwa systemu

  Powołanie zespołu ds. sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie ważności zasobów i poziomy ochrony systemów informatycznych

  Zasoby strategiczne – podlegają ochronie, decydują o realizacji strategii i egzystencji firmy – podlegają maksymalnej ochronie bez względu na koszty

  Zasoby krytyczne – warunkują sprawne, bieżące działanie firmy – podlegają ochronie racjonalnej, selektywnej

  Zasoby autoryzowane – mogą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt

Do góry