Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Techniki komutacji - Komutacja ramek

  Jest nowszą wersją  techniki komutacji pakietów przeznaczoną dla sieci, które wybudowane są z wykorzystaniem łączy o dobrej jakości.

  Dane przesyłane są w ramkach poprzez połączenia wirtualne PVC lub SVC.

  Zredukowano tutaj mechanizmy kontroli przepływu oraz korekcji błędów w węzłach, co...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki komutacji - Komutacja komórek

  Jest to realizacja szybkiej komutacji pakietów. Dane przesyłane są w porcjach o stałej i niezbyt dużej długości (np. 53 bajty). Możliwe są transmisje z szybkościami rzędu setek Mbit/s i większymi.

  Technika ta przeznaczona jest dla łączy o bardzo dobrej jakości np. światłowodów. Za obsługę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki komutacji - Wielostrumieniowa komutacja kanałów

  Technika ta łączy ze sobą własności techniki komutacji kanałów i zasady multipleksacji. Na jednej fizycznej linii łączącej użytkownika z siecią można zrealizować wiele kanałów.

  Dane przesyłane w dowolnym z tych kanałów można następnie przesłać do innego użytkownika postępując według zasad...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki komutacji - Komutacja pakietów

  Jest to najbardziej elastyczna z technik komutacji spośród obecnie stosowanych. Jest bardzo przydatna w sieciach, w których użytkownik musi wymieniać dane z wieloma innymi użytkownikami naraz i którzy przesyłają zmienne ilości danych. Technika komutacji pakietów polega na tym, że informacje są przesyłane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki komutacji - Komutacja kanałów

  W  sieciach z komutacją kanałów przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia, czyli po zestawieniu dedykowanej  trasy pomiędzy  systemem nadawcy  i  systemem odbiorcy. Trasa  jest  sekwencją kolejno połączonych kanałów. Przesyłanie danych odbywa się w  trzech fazach: 

  a)  faza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki komutacji

  Technika komutacji jest to sposób transferu danych od węzła źródłowego, poprzez węzły tranzytowe, do węzła docelowego.

  Można wyróżnić kilka technik komutacji:

  a)  komutacja kanałów;

  b)  wielostrumieniowa komutacja kanałów;

  c)  komutacja pakietów;

  d)  komutacja ramek;

  e)  komutacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI: Protokoły, pakiety, ramki

  W modelu OSI poszczególne warstwy komunikują się przy użyciu ściśle określonych protokołów. Można powiedzieć, że utworzony jest stos protokołów.

  Protokół  jest zdefiniowanym sposobem komunikowania się z innym systemem. Określa czas dla poszczególnych sygnałów oraz strukturę danych.

  PDU każdej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /5 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI: Warstwy wyróżnione w modelu odniesienia i ich funkcje

  Przy określaniu liczby warstw kierowano się kryterium aby w każdej warstwie znajdowały się funkcje logicznie ze sobą powiązane, ale zasadniczo różne od funkcji w innych warstwach. Starano się też by warstw nie było zbyt wiele. Opracowano model siedmiowarstwowy.

  Każda z warstw wyróżniona w modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /6 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI: Model odniesienia (Reference Model)

  System otwarty to system zgodny z zaleceniami modelu odniesienia i zdolny do wymiany informacji z innymi systemami otwartymi.

  System otwarty realizuje pewne funkcje. Funkcje te dzieli się  na  grupy ,  które  tworzą  hierarchię. Każda grupa  stanowi pewien podsystem. Jeżeli połączymy ze sobą kilka systemów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI

  W celu ułatwienia projektowania sieci komputerowych oraz oprogramowania systemów sieciowych opracowano warstwową architekturę sieci komputerowych. Wyróżniono w niej pewną liczbę poziomów hierarchii (warstw), usługi i funkcje przypisane każdemu z nich oraz protokoły komunikacyjne i jednostki danych używane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt

Do góry