Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Adres sieciowy

  Unikatowy numer identfi- kujący konkretną sieć fizyczną lub zasoby tej sieci Adres stosowany w rozległych sieciach komputerowych zapewnia swobodny i poprawny dostęp do zasobów przez jednoznaczną identyfikację punktu i stępu do usługi w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI, niezależnie od lokalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adapter liniowy

  Urządzenie lub blok komputera zapewniające przekaz informacji między szyną procesora a szeregowym łączem transmisji danych. Adapter przetwarza dane z postaci równoległej na szeregową przy nadawaniu w linię i odwrotnie przy odbiorze oraz bierze udział w sterowaniu transmisją i modemem, realizując...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABR (Available Bit Rate)

  Negocjowana przepływność łącza w sieciach asynchronicznych ATM. Jedna z pięciu (ABR, CBR, VBR, UBR, GFR) klas usług w zarządzaniu przełącznikiem ATM przy zestawianiu połączeń wirtualnych. Klasa usług ABR zezwala użytkownikom na korzystanie z całej dostępnej w danym momencie przepływności medium...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AC (Authentification Certificate)

  Certyfikat klucza publicznego przechowywany w centralnym repozytorium; zaufanego urzędu certyfikacji CA, zarządzającego formą ich udostępniania poszczególnym użytkownikom systemu. Obowiązkowa procedura dostarczania utajnionych kluczy (także prywatnych) w zaszyfrowanej formie, łącznie z danymi personalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACD (Automatic Cali Distribution)

  Funkcja automatycznej dystrybucji wywołań stanowiąca specjalizowaną usługę telekomunikacyjną, przeznaczoną do szybkiej realizacji dużej liczby zewnętrznych wywołań telefonicznych przez niewielką grupę agentów firmy usługowej (handlowej, informacyjnej, dystrybucyjnej).

  Polega na identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACK (Acknowledgment)

  W teleinformatyce zwrotne potwierdzenie poprawności (znak sterujący protokołu Bl- SYNC o kodzie heksadecymalnym 60H) odbioru komunikatu, stosowane w protokołach komunikacyjnych nie tylko przez sieci komputerowe. Informuje o gotowości podjęcia transmisji bądź o poprawnym odebraniu przesyłanego bloku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A-law

  Procedura kompandowania (zawierająca kom- pander i ekspander) zgodna z rekomendacjami ITU-T zawartymi w G.711 oraz G.723. Procedury A-law są stosowane w europejskich 30-kanałowych systemach modulacji PCM 30/32 o przepływności 2 Mb/s, w celu uzyskania pożądanej charakterystyki kompresji dla przekazów przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

  Istotny parametr tłumieniowy telekomunikacyjnych kabli miedzianych, określany jako różnica (w dB) między przesłuchem zbliżnym NEXT a tłumieniem przesyłanego sygnału. Zmienny w funkcji częstotliwości parametr ACR wyznacza dynamikę kanału transmisyjnego, czyli przydatność toru miedzianego do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AAC (Adaptive Audio Coding)

  Standard adaptacyjnego kodowania dźwięku wg MPEG-AAC, przewidziany stosowania w systemach telewizji cyfrowej. Określa zasady dostarczania dźwięku takiej samej jakości jak MP3 (MPEG1 warstwa 3), zajmując jedynie 70% użytkowanego pasm.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adapter ISDN

  Urządzenie pośredniczące służące do konwersji niestandardowego interfejsu R terminalu komunikacyjnego (np. ze stykiem RS 232, X.21, in.) do standardowej magistrali S (styk S) pętli lokalnej sieci cyfrowej ISDN. Adapter interfejsowy TA (Terminal Adapter) sieci ISDN winien spełniać trzy funkcje: fizyczną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry