Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Audiotele

  Audiotele - telekomunikacyjna usługa teległosowania z grupy usług dodanych, polegająca na telefonicznym głosowaniu (zliczaniu) na podane wcześniej przez media numery telefoniczne. Interaktywna odmiana audiotele - realizowana przez sieci inteligentne (IN) - umożliwia zwrotne połączenie bezpośrednio z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUI (Attachtnent Unit Interface)

  AUI (Attachtnent Unit Interface) - złącze interfejsowe (najczęściej 15-stykowe DB-15) między skrajnym układem nadawczo-odbiorczym urządzenia komputerowego a okablowaniem komputerowym stosowanym w sieci Ethernet (cienkim 10Base-2 lub grubym 10Base-5).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Background

  Background - w wielozadaniowym systemie operacyjnym podrzędny program lub zadanie wykonywane z niższym priorytetem - wyłącznie w momentach, gdy zadanie główne (foreground) oczekuje na przesyłanie niezbędnych do dalszej pracy informacji. W interfejsie graficznym użytkownika GUI (Graphical User Interface)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVI (Audio Video lnterleaved)

  AVI (Audio Video lnterleaved) - niestandardowy sposób kompresji cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu stosowany przez firmę Microsoft.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATA (AT Attachment)

  ATA (AT Attachment) - ogólna nazwa specyfikacji ulepszonego interfejsu równoległego IDE, przeznaczonego do łączenia procesora z podzespołami pamięci masowych komputera osobistego (PC). W wyniku kolejnych usprawnień technicznych powstał szereg wersji interfejsowych komputera klasy PC, oznaczanych kolejno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Backup

  Backup - sposób ochrony przed zniszczeniem danych komputerowych przez jednoczesne lub okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa na dedykowanych nośnikach zewnętrznych o dużej pojemności. Rezerwowe kopie bezpieczeństwa, których nie należy mylić z kopiami archiwalnymi, są wykonywane w celu krótkotrwałego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing)

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing) - asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe, stosowane w celu zwiększenia mocy komputera (superserwera) przez częściowe rozdzielenie zadań na kilka równocześnie pracujących procesorów. Technika przetwarzania asymetrycznego jest głównie wykorzystywana w superserwerach, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARP (Address Resolution Protocol)

  ARP (Address Resolution Protocol) - protokół wyróżniania adresów TCP/IP, używany do uzyskiwania fizycznych adresów węzłów sieci IP w sytuacjach, gdy znane są tylko ich adresy logiczne. ARP stosuje metodę dynamicznego określania adresu fizycznego, polegającą na rozgłaszaniu w sieci adresu poszukiwanego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASN (Abstract Syntax Notation)

  ASN (Abstract Syntax Notation) - uniwersalne narzędzie do zapisu (notacja), także sposób kodowania i wymiany komunikatów na różnych poziomach przenoszenia informacji sygnalizacyjnych.

  Składnia zapisu ASN (ASN.1) reguły kodowania zostały ustalone przez ITU-T dla wielu protokołów sieciowych, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARPAnet (Advanced Research Project Agency)

  ARPAnet (Advanced Research Project Agency) - pierwsza ogólnoświatowa sieć pakietowa (lata 70.) amerykańskiej agencji DARPA, łącząca ośrodki wojskowe, rządowe, laboratoria naukowe oraz wyższe uczelnie i przeznaczona do operacji informacyjno-obronnych Pentagonu. Zasadniczym celem sieci było uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt

Do góry