Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Baterie akumulatorów termicznych

  Baterie akumulatorów termicznych - najnowszy rodzaj akumulatorów cieplnych stosowanych w siłowniach telekomunikacyjnych, pochłaniających energię cieplną ze swego otoczenia przez wykorzystanie zjawiska absorpcji ciepła. W trakcie procesu przemiany energii, któremu podlega zawarty w bateriach materiał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajt (byte)

  Bajt (byte) - osiem kolejnych bitów informacji cyfrowej (składającej się z zer i jedynek), traktowanych łącznie jako jednostka danych lub sterowania. Bajt danych zawiera 256 możliwych kodów binarnych numerowanych od 0 do 255.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteria komputerowa

  Bakteria komputerowa - niepożądany program komputerowy angażujący zasoby systemowe przez szkodliwe rozmnażanie się. W odróżnieniu od wirusów, które zwykle wstawiają jedynie fragment własnej kopii programu do infekowanego programu użytkownika - powodując na ogół nieprzewidywalne szkody - bakteria...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B (Business to Business)

  B2B (Business to Business) - internetowy model p wadzenia biznesu i transakcji między przedsiębiorstwami Internetowa oferta B2B dla małych i średnich firm zwykle obejmuje wiadomości prezentowane on-line na firmowych portalach zaopatrzeniowych, informacyjnych bądź wyrób gotowych - z przygotowanymi linkami do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATM (Asynchronous Transfer Mode)

  ATM (Asynchronous Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia komunikacyjna przesyłania informacji cyfrowej (głos, obraz i dane) w postaci komórek o stałej długości (53 bajty) przez sieci LAN i WAN z możliwością tworzenia połączeń wirtualnych. Standard ATM nie definiuje dokładnie konkretnego medium...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACnet

  BACnet - otwarty protokół komunikacyjny do obsługi systemów sterowania, automatyzacji i kontroli urządzeń instalowanych w budynkach inteligentnych. BACnet umożliwia informacji z okresu poprzedzającego wystąpienie uszkodzenia. sterowanie i integrację różnego typu urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2C (Business to Consumer)

  B2C (Business to Consumer) - internetowe relacje | legające na zawieraniu transakcji bezpośrednio między klientem a przedsiębiorstwem prowadzącym handel detaliczny przez Internet, kojarzone najczęściej z zakupem towarów i indywidualną dystrybucją produktów za pośrednictwem wirtualnych sklepów sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AuC (Authentication Center)

  AuC (Authentication Center) - baza danych w centrum autoryzacji użytkowników telefonów komórkowych GSM, za pomocą której system, korzystając z informacji umieszczonych na indywidualnej karcie SIM, może sprawdzić (on-line), czy abonent jest uprawniony i dopuszczony do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Backbone

  Backbone - sieć szkieletowa łącząca dwie (lub więcej) sieci LAN lub segmenty tych sieci, wykonana zwykle z medium światłowodowego (coraz rzadziej m dzianego) i prowadząca duży ruch transmisyjny. Węzłami sieci są rutery, przełączniki i mosty wyposażone w protokół filtracji adresów MAC oraz łączące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audioteks

  Audioteks - głosowa usługa telekomunikacyjna oferowana przez publiczne sieci PSTN, polegająca na udostępnianiu zgłaszającym się abonentom przekazów głosowych, o charakterze informacyjno-rozrywkowym (horoskopy, gry, konkursy, wyniki sportowe, kursy walut, in.).

  Funkcjonowanie usługi wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry