Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDV (Cell Delay Variation)

  CDV (Cell Delay Variation) - zmienne opóźnienie komórek w sieciach ATM, wynikające z ograniczonych właściwości czasowych komutatorów i przełączników, a także czasów obsługi i propagacji pakietów (komórek).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELP (Code Excited Lnear Prediction)

  CELP (Code Excited Lnear Prediction) - jedna z wersji skutecznego kodowania predykcyjnego klasy LPC (LinearPrediction Coding) dla sygnałów mowy, stosowanego w telefonii bezprzewodowej GSM. Istotą kodowania jest kwantyzacja wektorowa kolejnych próbek sygnału mowy1 czasie trwania ok. 20 ms każda i ich kojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber)

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na możliwości ponownego automatycznego zestawienia połączenia, gdy tylko wywoływana linia się zwolni (oddzwonienie automatyczne).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDDI (Copper Distributed Data Interface)

  CDDI (Copper Distributed Data Interface) - odmiana pierścieniowej technologii FDDI, której istotą jest stosowanie takich samych protokołów jak w okablowaniu optycznym, ale opierających się na miedzianej infrastrukturze kablowej (kabel skrętkowy kat. 5), również na przepływności 100 Mb/s. Do zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7)

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7) - standard sygnalizacji sieciowej SS7 przeznaczony głównie dla komunikowania się przez łącza ISDN. Sygnalizacja stosowana również w łączach międzycentralowych, umożliwia realizację zaawansowanych usług sieciowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDMA (Code Division Multiple Access)

  CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

  Do najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD (Compact Disc)

  CD (Compact Disc) - poliwęglanowy krążek kompaktowy o grubości 1,2 mm i średnicy 12 cm (4,7"), a także zmniejszonej średnicy do 8 cm, przeznaczony do odtwarzania muzyki lub danych cyfrowych. Z powodu wielu odmiennych technologii wykonania i różnych zastosowań dyski optyczne CD nazywane są: CD-ROM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cdma2000

  Cdma2000 - szerokopasmowy system radiowej łączności szerokopasmowej z rozpraszaniem kodowym CDMA, będący bezpośrednim następcą amerykańskiego systemu komórkowego cdmaOne (standard TIA/EIA 95). Zapewnia szeroki zakres przepływności, od 9,6 kb/s (cdmaOne) do 2 Mb/s, i wielostrefowe pokrycie radiowe:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD-DA (CD Digital Audio)

  CD-DA (CD Digital Audio) - standardowy dysk optyczny CD z cyfrowym zapisem dźwięku wg specyfikacji ReadBook, także nazwa napędu w tej technologii; standardowa pojemność 650 MB zapisana z kodem nadmiarowym EFM (Eight to Fourteen Modu- lation), umożliwia rejestrację i odtwarza ścieżki dźwiękowej o czasie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry