Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Distance vector

  Distance vector - jeden z wcześniejszych protokołów rutowania podejmujący decyzję o wyborze trasy na podstawie liczby skoków (hops) lub kosztu połączenia (wartość ustalana przez administratora) ścieżki przesłania pakietu przez łącze, działający zgodnie z algorytmem Bellmana-For- da.

  Protokół ten...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deskrambler

  Deskrambler - urządzenie telekomunikacyjne o funkcji odwrotnej do skramblera. Stosowane w modemach po stronie odbiorczej w celu przywrócenia oryginalnego przebiegu sygnału źródłowego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLCI (Data Link Connection Identifier)

  DLCI (Data Link Connection Identifier) - identyfikatory połączeń obwodów wirtualnych (czyli pozornych) stosowane w sieciach Frame Relay z przełączaniem pakietów. Adresy DCLI, przyporządkowywane przez kolejne węzły i przełączniki każdemu konkretnemu pakietowi transmitowanemu przez sieć, spełniają...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESX (Data Encryption Standard X)

  DESX (Data Encryption Standard X) - rozszerzone wersje starszego algorytmu kryptograficznego DES, dające dwukrotne wydłużenie klucza szyfrującego, rozwijanego również do trzech kluczy (2x64 bitów i 1x56 bitów). Szyfrowanie DESX istotnie zwiększa odporność na kryptoanalizę liniową i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DFB (Distributed Feedback)

  DFB (Distributed Feedback) - jeden ze sposobów generowania światła spójnego w laserach półprzewodnikowych z selektywnym i rozproszonym sprzężeniem zwrotnym (drugim rozwiązaniem są lasery z rozproszonym odbiciem Bragga - klasy DBR). Źródła laserowe DFB umożliwiają generowanie wydajnych informacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demodulacja

  Demodulacja - proces techniczny umożliwiający odzy- skanie z zespolonego sygnału nośnej, pierwotnego kształtu bądź wartości sygnału elektrycznego (radiowego, optycznego) istniejącego przed operacją modulacji. Demodulacja stanowi proces odwrotny do modulacji, stosowany wyłącznie po stronie odbiorczej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DBMS (Database Management System)

  DBMS (Database Management System) - Ogólna nazwa wcześniejszych systemów zarządzania bazami danych, posadowionych w serwerach sieciowych lub bazodanowych w celu realizacji funkcji związanych z utrzymaniem bazy danych, dostarczaniem informacji i obsługą użytkowników. Współczesne sieciowe systemy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDD (Direct Distance Dialing)

  DDD (Direct Distance Dialing) - system automatycznie komutowanych połączeń telekomunikacyjnych metodą wybiórczą, za pomocą tarczy dekadowej lub klawiatury tonowej. Zastąpił tradycyjne, czyli ręczne, łączenie abonentów przez operatorów telefonicznych z kilkusekundowym opóźnieniem potrzebnym na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DBR (Distributed Bragg Reflector)

  DBR (Distributed Bragg Reflector) - sposób generowania światła spójnego w laserach półprzewodnikowych i rozproszonym odbiciem, w których zwierciadła na końcach rezonatora zastąpiono siatką dyfrakcyjną wykorzystującą odbicie Bragga. Za pomocą laserów DBR można uzyskać odległość między kanałami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDI (Direct Dialing In)

  DDI (Direct Dialing In) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), umożliwiająca bezpośredni dostęp do numeru wewnętrznego abonenta bez korzystania z usług operatora lokalnej (telefonistki) centralki abonenckiej PABX.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry