Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  DS (Digital Signal Lerel)

  DS (Digital Signal Lerel) - poziomy zwielokrotnienia cyfrowych łączy telekomunikacyjnych systemu amerykańskiego, które są multipleksowane w europejskich sieciach transkontynentalnych jako:

  • DS-0; pojedynczy kanał telefonii cyfrowej 64 kb/s lub sygnał głosowy PCM, identyczny w strefach europejskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTE (Data Terminal Equipment)

  DTE (Data Terminal Equipment) - programowane lub techniczne urządzenie dostępowe znajdujące się poza obrzeżem sieci telefonicznej PSTN lub pakietowej PSDN (X.25), pełniące funkcję teleinformatycznego terminalu do transmisji danych. W sieciach telefonicznych identyfikowane zwykle z komputerem (wyposażonym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSF (Dispersion Shifted Fibre)

  DSF (Dispersion Shifted Fibre) - rodzaj zmodernizowanego włókna światłowodowego z przesuniętą dyspersją (standard G.635 wg ITU-T). Dzięki odpowiedniej konstrukcji włókna DSF w światłowodzie następuje przesunięcie długości fali o zerowej dyspersji w kierunku fal dłuższych (o niższej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSL (Digital Subscriber Line)

  DSL (Digital Subscriber Line) - technologia cyfrowego dostępu abonenckiego za pomocą modemów szerokopasmowych, obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii szybkiego dostępu szerokopasmowego, uzyskiwanego na najniższym szczeblu sieci telekomunikacyjnej - tzw. ostatniej mili sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSLAM (DSL Access Multiplexer)

  DSLAM (DSL Access Multiplexer) - multiplekserdostępowy instalowany po stronie operatora lub usługodawcy sieci, zapewniający dostęp abonencki do szerokopasmowej, asymetrycznej sieci cyfrowej DSL Bywa umieszczany w systemie komutacyjnym, ulicznej szafce rozdzielczej lub nawet pomieszczeniu operatora sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSR (Data Set Ready)

  DSR (Data Set Ready) - podstawowy sygnał generowany przez modem analogowy w stronę lokalnego komputera, wskazujący gotowość modemu do transmisji danych. Jeden z czterech (niekiedy siedmiu) istotnych sygnałów sterujących standardowego złącza interfejsowego RS 232C.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DQPSK (Differential Quadrature Phase Shi Keying)

  DQPSK (Differential Quadrature Phase Shi Keying) - jedna z bardziej skutecznych technik modulacji sygnału pierwotnego z kwadraturowym kluczowaniem fazy używająca najczęściej czterech znamiennych stanów fazy sygnału harmonicznego nośnej (stała amplituda i częstotliwość nośnej). Modulacja różnicowa DQPSK...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSS (Decision Suport Systems)

  DSS (Decision Suport Systems) - systemy wspomagania podejmowania decyzji, stanowiące aplikacje hurtowni danych, dostarczające odpowiedniej wiedzy kierownictwu i analitykom biznesu. Aplikacje DSS utrzymują relacje zachodzące w hurtowni danych między wymiarami, atrybutami i faktami, a także definiują...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAM (Dynamie RAM)

  DRAM (Dynamie RAM) - podstawowy typ pamięci operacyjnej komputerów, w której informacja jest przecho- wywana w postaci ładunków zgromadzonych na wewnętrz- nych pojemnościach układu scalonego, informacja umieszczona w pamięci dynamicznej znika samoistnie przeciętnie w czasie krótszym od 1 s (rozładowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSVD (Digital Simultaneous Voice and Data)

  DSVD (Digital Simultaneous Voice and Data) - złożona technologia zapewniająca jednoczesny przekaz głosu cyfrowego wraz ze strumieniem danych przez jedną linię telefoniczną za pośrednictwem modemów.

  DSVD stanowi element zintegrowanego przekazu głosu z danymi przez modem (konwergencja głosu z danymi) - z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry