Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  DWDM (Dense Wavelength Dirision Multiplexing)

  DWDM (Dense Wavelength Dirision Multiple- xing) - technologia gęstego, falowego zwielokrotnienia przepływności światłowodu przez równoległą, równoczesną i niezależną transmisję wielu promieni optycznych o różnych długościach fali prowadzonych w jednym włóknie światłowodowym.

  Przyjmuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja informacji w sieci

  Dystrybucja informacji w sieci - wiele sposobów realizacji przekazów między dwoma lub więcej urządzeniami, zdefiniowanych przez następujące rodzaje komunikacji w sieci:

  broadcast - jednokierunkowy rodzaj komunikacji, polegający na rozgłaszaniu informacji (komunikacja rozsiewcza). Transmisje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DXC (Digital Cross Connect)

  DXC (Digital Cross Connect) - nowoczesna krosowa przełącznica cyfrowa do dowolnego przełączania strumieni binarnych o dużych przepływnościach, stosowana w nadrzęd- nych warstwach szybkich sieci telekomunikacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucyjne punkty okablowania

  Dystrybucyjne punkty okablowania - aktywne węzły rozprowadzające drzewiastej infrastruktury okablowania budynkowego i kampusowego, stosowane w systemach okablowania strukturalnego. Hierarchia dystrybucyjnych punktów okablowania budynków inteligentnych obejmuje:

  kampusowy punkt dystrybucyjny (CPD) -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspersja chromatyczna

  Dyspersja chromatyczna - nieliniowe i wysoce niepożądane zjawisko zniekształcania impulsów świetlnych prowadzonych w światłowodzie, powstające w wyniku różnych szybkości rozchodzenia się składowych fourierowskich (harmonicznych) - odzwierciedlających wejściowy impuls świetlny.

  Związana...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode)

  DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode) - technologia dynamicznie i dyskretnie skalowanej transmisji o wysokiej przepływności (od 512 kb/s do 2,5 Gb/s), z przeznaczeniem do transportu przekazów cyfrowych działających w czasie rzeczywistym. Stanowi obecnie najbardziej konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling)

  DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling) - sygnalizacja wielotonowa stosowana w stacjonarnych apa- ratach telefonicznych z klawiaturą przyciskową. Wieloczę- stotliwościowa metoda wybierania i sygnalizacji, w które każdemu numerycznemu przyciskowi odpowiadają jedno- cześnie dwie częstotliwości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTR (Data Terminal Ready)

  DTR (Data Terminal Ready) - podstawowy sygnał sterujący łącza interfejsowego RS 232C sygnalizujący gotowość terminalu komputerowego DTE do współpracy z przyłączonym modemem (DCE). Sygnał aktywny oznacza, że DTE jest zasilane i gotowe do realizacji transmisji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duobity (dibit)

  Duobity (dibit) - inaczej diada, czyli grupa dwóch kolejnych źródłowych bitów informacyjnych (informacja pierwotna przed modulacją sygnału), stosowana w modulacji czte- rofazowej do modulowania sygnału nośnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dupleks FDX (Full Duplex)

  Dupleks FDX (Full Duplex) - jednoczesna transmisja z pełną szybkością w obydwu kierunkach przez łącze komunikacyjne. W sieciach cyfrowych potrzebne są najczęściej dwie pary przewodów do utworzenia takiego połączenia. Połączenia analogowe, stosujące klasyczne modemy, potrzebują tylko jednej pary...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt

Do góry