Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  ELAN (Emulated LAN)

  ELAN (Emulated LAN) - nazwa sieci LAN emulowanej (odwzorowanej) w środowisku sieciowym ATM, w której każdemu klientowi sieci może odpowiadać jedna lub więcej sieci emulowanych ELAN w ramach istniejącej struktury ATM. ELAN jest równoważna sieci wirtualnej VLAN z przekazem datagramowym, przy czym każda z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIR (Equipment Identification Register)

  EIR (Equipment Identification Register) - baza danych w systemie komórkowym GSM zawierająca - na podstawie zgromadzonych numerów seryjnych komórkowych urządzeń ruchomych - informacje o telefonach skradzionych lub zagubionych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIXIR

  ELIXIR - krajowa międzybankowa usługa transmisji danych, za pomocą której banki i instytucje finansowe przekazują sobie przelewy w postaci elektronicznej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIR (Excess Information Rate)

  EIR (Excess Information Rate) - jeden z dwóch par metrów transmisji (drugim jest gwarantowana przepływność CIR) negocjowanych między użytkownikiem a siecią pakietową Frame Relay. Określa praktycznie nie gwaranto- waną, nadmiarową przepływność transmisji, akceptowalną przez sieć - pod warunkiem, że...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMI (Electromagnetic Interference)

  EMI (Electromagnetic Interference) - każde niepożądane promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwie oddziałujące na pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz pomniejszające wydajność kanałów transmisji danych. Źródłem EMI są przewody elektryczne i transmisyjne, silniki, rozruszniki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EISA (Extended Industry Standard Architecture)

  EISA (Extended Industry Standard Architecture) - popularna architektura wewnętrznej magistrali komputerów klasy PC rozszerzająca starszą 16-bitową szynę interfejsową (PC/AT) do 32 bitów, z zachowaniem zgodności z istniejącymi 16-bitowymi kartami rozszerzenia urządzi standardu ISA. EISA stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emotikony (emoticons)

  Emotikony (emoticons) - specjalnie konstruowane symbole interpunkcyjne (zwane potocznie uśmieszkami), stosowane zwyczajowo do elektronicznego wyrażania nastroju nadawcy w trakcie wzajemnego komunikowania się przez IRC lub pocztą elektroniczną. Emotikony, tworzone za pomocą znaków klawiatury i przesyłane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekran dotykowy

  Ekran dotykowy - monitor specjalnej konstrukcji umożliwiający użytkownikowi wybieranie prezentowanych na nim ikon lub przycisków przez dotknięcie ich wizerunku na ekranie. Stosowany często w prostych i powtarzających się operacjach (tak, nie, wybierz, otwórz, prezentuj, zakończ) oraz przy wprowadzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emulator

  Emulator - samodzielne urządzenie komputerowe lub program, który działa identycznie jak emulowany obiekt, czyli inny sprzęt techniczny lub inne oprogramowanie. Program emulacji terminalu zezwala komputerowi klasy PC pełnić funkcje terminalu zdalnego, dołączonego do dużego komputera lub udostępniać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstranet

  Ekstranet - lokalna sieć komputerowa z funkcjami intranetu (działająca z protokołami TCP/IP), rozszerzona o zewnętrzne zasoby sieciowe - głównie o zdalne specjalizowane serwery informacji.

  Strony webowe tworzone dla różnych grup roboczych przedsiębiorstwa są uzupełniane odpowiednimi  hiperłączami i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry