Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet)

  Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet) - najnowsza propozycja standardu sieci Ethernet sankcjonująca przepływność 10 Gb/s w lokalnej sieci komputerowej, przy zachowaniu tej samej ramki, ale nie tego samego sposobu dostępu do medium - jak w dotychczasowych standardach ethernetowych (CSMA/CD). Od 1999 r...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETSI (European Telecommunications Standards Instittite)

  ETSI (European Telecommunications Standards Instittite) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, utworzony z inicjatywy EWG, w celu standaryzacji rynku telekomunikacyjnego w zakresie sprzętu, sieci i usług komunikacyjnych. Opracowaniem projektów norm zajmują się branżowe komitety techniczne. Członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETX (End of Text)

  ETX (End of Text) - koniec informacji tekstowej, znak sterujący używany w telekomunikacji do wskazania końca informacji tekstowej, ale nie ukończenia całej transmisji które sygnalizuje dopiero znak EOT (End of Transmission).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang C

  Erlang C - formuła i tablica zależności dla generowanego trafiku, liczby łączy przyłączonych oraz łączy osiąganych. Jest niezbędna do projektowania automatycznych centralek abonenckich PABX w przypadku, gdy trafik ma charakter przypadkowy i występują kolejki zgłoszeń.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet)

  Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet) - standard sieci komputerowej Ethernet o przepływności 1 Gb/s, w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium z detekcją kolizji CSMA/CD jak w „zwykłym" Ethernecie 10 Mb/s.

  Sieć Ethernet 1 Gb/s jest przeznaczona głównie do światłowodowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERMES (European Radio Message System)

  ERMES (European Radio Message System) - ogólnoeuropejski system przywoławczy unormowany przez ETSI (od 1992 r.) w zaleceniu ETS 300-133. Na potrzeby systemu przyznano 16 częstotliwości radiowych w paśmie 169,4-169,8 MHz z odstępem międzykanałowym 25 kHz. W każdym kraju europejskim będą dostępne 4 z 16...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERP (Effectire Radiated Power)

  ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoc

  Epoc - otwarty system operacyjny utworzony przez  konsorcjum Symbian (Ericsson, Nokia, PSION, Motorola,  Matsushita/Panasonic), specjalnie zorientowany na przetwarzanie głosowe w telefonach komórkowych i innych głosowych urządzeniach bezprzewodowych. Napisany w języku C++, obiektowo zorientowany system Epoc...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESDI (Enhanced Smali Device Interface)

  ESDI (Enhanced Smali Device Interface) - starsze rozwiązanie interfejsu do pamięci dyskowej zapewniające zapis sektorów o rozmiarach 512 bajtów z szybkością transmisji 10-15 Mb/s. Do jednego sterownika ESDI można podłączyć maks. 2 napędy dyskowe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPROM (Erasable Programmable ROM)

  EPROM (Erasable Programmable ROM) - najbardziej popularny rodzaj programowanych i kasowalnych pamięci półprzewodnikowych o nieulotnej zawartości informacji. Kasowanie całej zawartości pamięci dokonuje się jedynie przez intensywne naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym (10-30 min), przy czym nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry