Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Filtrowanie pakietów

  Filtrowanie pakietów - podstawowa właściwość mostu transmisyjnego, także innych węzłów sieciowych o wyższej organizacji, polegająca na porównaniu każdego odebranego pakietu ze specyfikacją ustawioną przez administratora sieci. Most automatycznie eliminuje z sieci pakiety niezgodne z podaną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDM (Freąuency Division Multiplexing)

  FDM (Freąuency Division Multiplexing) - technika zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości, jedna z technik zwielokrotnienia sygnałów w medium transportowym. Polega na dzieleniu kanału transmisyjnego przez podział na kilka równoległych podkanałów częstotliwościowych, rozdzielanych przez pasma...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDD (Frequency Division Duplex)

  FDD (Frequency Division Duplex) - sposób realizacji jednoczesnej, dwukierunkowej transmisji radiowej i podziałem częstotliwości, w której dla każdego kierunku przekazu stosuje się różne częstotliwości sygnału nośnego (sieci GSM, UMTS z UTRAtypu WCDMA, in).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

  FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - światłowodowa sieć cyfrowa o topologii podwójnego pierścienia, stosowana w sieciach LAN i MAN. Dane użyteczne są przesyłane z szybkością 100 Mb/s, natomiast fizyczna prze- 3ływność binarna pierścienia wynosi 125 Mb/s, co wynika - zastosowania kodu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDDI-2 (Fiber Distributed Data lnterface-2)

  FDDI-2 (Fiber Distributed Data lnterface-2) - nowsza wersja światłowodowej sieci FDDI, działająca wyłącznie na łączach światłowodowych, jest przeznaczona dla zastosowań multimedialnych nie tolerujących zmiennego opóźnienia transmitowanych ramek - charakterystycznego dla FDDI-1. W tej wersji całe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FCS (Frame Check Sequence)

  FCS (Frame Check Sequence) - kontrolny ciąg bitów (sekwencja kontrolna) do sprawdzania poprawności przesyłanych ramek w systemach transmisji danych (głównie z protokołem HDLC).

  Sekwencja kontrolna obliczona przez liniowy zespół nadawczy i umieszczona w polu FCS ramki transmisyjnej na końcu przesyłanego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDD (Floppy Disk Drive)

  FDD (Floppy Disk Drive) - najpopularniejszy i najtańszy napęd pamięci masowej z nośnikiem na dysku magnetycznym z jedną lub dwiema uniwersalnymi głowicami dotykającymi powierzchni ferromagnetyka podczas pracy.

  Napęd FDD ulegał wielokrotnej modernizacji i miniaturyzacji (dwa typowe wymiary 5,25" i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falownik

  Falownik - urządzenie elektroenergetyczne przekształcające stałe napięcie podawane z zespołu akumulatorów (zwykle 40 lub 60 V) na prostokątne napięcie przemienne o częstotliwości ok. 25 kHz- z modulowaną szerokością impulsów (PWM - Pulse Width Modulation) o częstotliwości 50 Hz.

  Po zastosowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutolsat

  Eutolsat - operator satelitarny korzystający z własnej sieci satelitów obejmujących swym zasięgiem Europę. Służą one głównie do transmisji telewizyjnych, również transmisji danych w systemach VSAT. Satelity tego systemu mają wiązki promieniowania radiowego skierowane w różne części Europy, dwa z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fantom (phantom)

  Fantom (phantom) - sztuczny model ciała ludzkiej (najczęściej głowy) wykonany z materiałów o parametrach elektrycznych zbliżonych do właściwości tkanek ludzkiej ciała, przeznaczony do badania wpływu promieniowania niejonizującego na organizm człowieka.

  W najprostszej wersji stosuje się fantom...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry