Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  FTTC (Fibre To The Curb)

  FTTC (Fibre To The Curb) - dostęp światłowodowy dla grupy zabudowań i osiedli mieszkaniowych, w których znajduje się wiele domków lub mieszkań rozmieszczonych na niewielkim obszarze. Odporne na warunki atmosferyczne szafki uliczne są instalowane wzdłuż trasy przebiegu dotychczasowych łączy miedzianych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalstar

  Globalstar - satelitarny system telekomunikacyjny (od 1999 r.) oparty na konstelacji 48 niskoorbitowych (8 płaszczyzn, inklinacja 52°, wysokość 1414 km) satelitów Ziemi. Wywołania od abonentów są przekazywane przez satelitę do najbliższej naziemnej stacji satelitarnej, a następnie kierowane do abonentów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generacje światłowodowe

  Generacje światłowodowe - umownie definiowane technologie optyczne związane z udoskonalaniem światłowodowego medium transmisyjnego w kolejnych oknach optycznych włókna. Obecnie wyróżnia się 5 generacji światłowodowych:

  pierwsza (okno 850 nm) wiąże się z uzyskaniem włókna światłowodowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTTH (Fibre To The Home)

  FTTH (Fibre To The Home) - optyczny system abonencki polegający na doprowadzeniu światłowodu bezpośrednio do siedziby abonenta. Jest to rozwiązanie najbardziej elastyczne ze względu na oferowane pasmo, dające w zasadzie nieograniczony dostęp do świadczonych usług. Wadą systemu FTTH jest stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

  GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa ratunkowego, stosowany w komunikacji morskiej, zatwierdzony do użytkowania (1988 r.) przez międzynarodową konwencję bezpieczeństwa morskiego SOLAS.

  System wprowadza podział akwenów żeglugi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEO (Geostationary Earth Orbit)

  GEO (Geostationary Earth Orbit) - orbita geostacjonarna znajdująca się w odległości ok. 36 tys. km od powierzchni Ziemi, na której umieszcza się stacjonarne systemysatelitarne (Inmarsat, Intelsat, Eutelsat, Panamsat, Orion, in.). Urządzenia komunikacyjne umieszczane na orbicie GEO zapewniają łączność...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNI (Frame Based User to Network Interface)

  FUNI (Frame Based User to Network Interface) - interfejs umożliwiający dostęp do sieci ATM z wykorzystaniem ramek o zmiennej długości pola danych, zastępujący typowy rozmiar komórek ATM o ustalonej długości (53 bajty). Zastosowanie tego typu interfejsu w przełącznikach brzegowych sieci ATM pozwala na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GFR (Guaranteed Frame Rate)

  GFR (Guaranteed Frame Rate) - najnowsza, jedna z pięciu klas ruchowych, określająca usługi w sieciach ATM w odniesieniu do ruchu internetowego IP. W odróżnieniu od dotychczas definiowanych klas ruchowych: ABR, CBR, UBR i VBR (dotyczących transportu pojedynczych komórek ATM) usługa GFR odnosi się do poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FWM (Four Wave Mixing)

  FWM (Four Wave Mixing) - mieszanie czterofalowe, jedno z bardziej niepożądanych zjawisk nieliniowych towarzyszących transmisji optycznej WDM w światłowodzie. Polega na nakładaniu się dwóch lub więcej faz sygnałów optycznych o zbliżonych długościach fal, w wyniku czego powstają nowe fale o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GGSN (Gateway GPRS Support Node)

  GGSN (Gateway GPRS Support Node) - węzeł obsługi ruchu pakietowego od strony sieci (bramka międzysie- ciowa), stosowany w sieciach komórkowych GSM/GPRS (o dużej analogii do tradycyjnego węzła MSC), niezbędny przy współpracy z sieciami stosującymi protokół IP.

  Oprócz odpowiedniego formatowania i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt

Do góry