Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Komunikacja faksowa

  Komunikacja faksowa - sposób przesyłania obrazów graficznych łączem telefonicznym za pośrednictwem urządzenia faksującego, czyli telefaksu. Urządzenie faksowe skanuje obraz na papierze i przekształca go, dokonując kodowania i kompresji do postaci dogodnej dla transmisji przez analogową linię...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja przekazów

  Kompresja przekazów - sposób na zwiększenie efektywności przekazów w sieci telekomunikacyjnej przez eliminowanie (bezstratne dla danych oraz stratne dla głosu, dźwięku i obrazu) informacji nadmiarowych - znajdujących się w cyfrowym sygnale pierwotnym przeznaczonym do transmisji.

  Szybkość transmisji przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompilator

  Kompilator - program tłumaczący język programowania wysokiego poziomu (Algol, Fortran, Pascal, C, in.) na program z kodami języka maszynowego - akceptowanymi przez procesor CPU (Central Processor Unit).

  Kompilator tłumaczy najpierw cały program na język maszynowy - sprawdzając formalnie gramatykę oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja stratna

  Kompresja stratna - dowolna metoda kompresji danych usuwająca pewne informacje z transmitowanego zbioru, uznane przez mechanizm kompresji za zbędne, przy czym odrzucone oryginalne dane są nieodwracalnie stracone. Metody kompresji stratnej są użyteczne w procesie zmniejszania objętości plików dźwiękowych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja danych

  Kompresja danych - bezstratna redukcja objętości zbioru danych w taki sposób, by właściwa treść informacji nie uległa żadnej zmianie po jej dekompresji. Bezstratne działanie algorytmów kompresji polega na wyszukiwaniu i eliminowaniu z komprymowanego zbioru powtórzeń danych cyfrowych bądź ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputer

  Komputer - matematyczna maszyna licząca, zawierająca układy wejścia dla danych i wyjścia dla wyników obliczeń oraz wyposażona w zestaw wymiennych programów, umożliwiających modyfikowanie algorytmów postępowania, pierwowzór komputera (maszyna analityczna) skonstruował Charles Babbage w połowie XIX w.;...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja głosu

  Kompresja głosu - metoda konwersji głosu do postaci cyfrowej (kodowanie), mająca na celu zawężenie kanałowego pasma transmisji, wymaganego do przesyłania sygnałów mowy przez medium transmisyjne.

  Najstarszą techniką konwersji głosu do postaci cyfrowej jest PCM 64 kb/s (G.711), kolejne wersje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputer sieciowy NC (Network Computer)

  Komputer sieciowy NC (Network Computer)  - powszechnie używana uproszczona i najtańsza wersja komputera osobistego - nazywana „odchudzonym klientem"-zawierająca jedynie niezbędne oprogramowanie pozwalające na uzyskanie połączenia z siecią. NC ma zainstalowaną przeglądarkę WWW, która umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja Huffmana

  Kompresja Huffmana - statystyczna metoda bezstratnej kompresji danych opracowana przez Huffmana, polegająca na założeniu, że częstość występowania poszczególnych znaków w zbiorze danych nie jest jednakowa i niektóre znaki pojawiają się częściej niż inne.

  Im częściej konkretny znak pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komendy AT (Attention)

  Komendy AT (Attention) - standardowy zestaw poleceń wysyłanych przez komputer i interpretowanych przez modem, zastosowany po raz pierwszy przez firmę Hayes Microcomputer Products do sterowania modemem: ustawianie parametrów, wybieranie numeru, inicjowanie połączeń, uruchamianie diagnostyki, in. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry