Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Krarupizacja

  Krarupizacja - stosowana do niedawna technika polepszania właściwości transmisyjnych toru, zmniejszająca tłumienność kablowego toru przewodowego w celu poprawy parametrów przesyłowych w długodystansowych liniach miedzianych. Polegała na zwiększeniu indukcyjności toru przez pokrycie każdego przewodu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTS (Key Telephone System)

  KTS (Key Telephone System) - najprostszy abonencki system klawiszowy umożliwiający ręczne wybieranie zewnętrznej linii telefonicznej przez najwyżej kilkunastu przyłączonych do niej abonentów lokalnych. Wszyscy wewnętrzni użytkownicy jednej (lub najwyżej kilku) zewnętrznych linii telefonicznej mają...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krosownica

  Krosownica - autonomiczny węzeł kablowy, umożliwiający łączenie i krosowanie okablowania w sieciach lokalnych i systemach komutacji. W krosownicy zbiegają się kable miedziane od terminali i stacji roboczych oraz światłowodowe z wielu segmentów sieci lokalnych, co umożliwia fizyczną rekonfigurację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L band

  L band - nazwa zakresu częstotliwości 390-1550 MHz przeznaczonego do komunikacji satelitarnej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica

  Krotnica - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do łączenia wielu analogowych lub cyfrowych kanałów komunikacyjnych o zróżnicowanej szybkości transmisji w jeden dwukierunkowy kanał o wysokiej przepływności i rozdzielania tych kanałów w kierunku odwrotnym. Funkcje krotnic (podobne do funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L-commerce

  L-commerce - nazwa bezprzewodowej usługi lokaliza- cyjnej realizowanej za pośrednictwem telefonii GSM, a tak że nazwa grupy inicjatywnej utworzonej (2000 r.) przez największych producentów aparatów komórkowych (Nokia. Motorola, Ericsson).

  Zaproponowana do standaryzacji przez ETSI usługa L-commerce pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica PCM

  Krotnica PCM - urządzenie zwielokrotniające sygnały międzycentralowe w plezjochronicznych systemach teletransmisyjnych typu PDH. Krotnice PCM są dwojakie rodzaju:

  zwielokrotnienia podstawowego PCM 30/32 o przepływności binarnej 2048 kb/s (2 Mb/s) oraz

  wyższych rzędów - o zwielokrotnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koprocesor

  Koprocesor - pomocnicza jednostka obliczeniowa, która przyspiesza proces przetwarzania komputera lub serwera przez równoległe i równoczesne wykonywanie części obliczeń - prowadzonych niezależnie od procesora głównego.

  Rola procesora głównego (mikroprocesora) w takim przypadku sprowadza się do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAN (Local Area Network)

  LAN (Local Area Network) - sieć komputerowa o charakterze lokalnym, łącząca grupę użytkowników pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze (grupa robocza, oddział firmy, budynek, przedsiębiorstwo, kampus), stanowiąca bardzo popularną metodę przekazywania wiadomości tekstowych i informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect)

  Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect) - urządzenie stosowane w synchronicznych sieciach cyfrowych SDH, łączące hierarchicznie wiele interfejsów komunikacyjnych o różnych przepływnościach. W zależnościod zastosowania i pełnionej funkcji można wyodrębnić następujące rodzaje krotnic...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry