Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  LMI (Local Management Interface)

  LMI (Local Management Interface) - protokół związany ze środowiskiem sieci pakietowych Frame Relay i umożliwiający (od 1990 r.) wirtualizację połączeń pakietowych w tych sieciach. Dotyczy globalnego adresowania obwodów wirtualnych w sieciach FR dla komunikatów i połączeń grupowych (multicasting)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze dzierżawione

  Łącze dzierżawione - łącze telekomunikacyjne (zwykle jako nie komutowana linia telefoniczna dwu- lub czteroprzewodowa) wydzierżawione od firmy telekomunikacyjnej, z przeznaczeniem do bezpośredniego połączenia odległych urządzeń komunikacyjnych typu DCE. Okres (godziny, miesiące, lata) dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logowanie (login)

  Logowanie (login) - funkcja rejestracji inicjowana przez terminal lub węzeł sieci, a kierowana najczęściej do innego węzła (serwera), zainstalowanego zwyczajowo w sieci szkieletowej lub wyżej w strukturze hierarchicznej. Obowiązkowa procedura poprzedzająca przyłączenie się abonenta do systemu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linux

  Linux - najnowsza alternatywa dla systemów operacyjnych klasy Unix i Windows NT, oparta na procesorach: Intel, Power PC, Acorn, Archimedes, Alpha MIC, Motorola 68000 i SPARC. Stanowi kompletny, wielozadaniowy i wielodostępny system operacyjny, zgodny z większością standardów Unixa na poziomie źródłowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Link state

  Link state - jeden z dwóch adaptacyjnych protokołów trasowania pakietów przez sieć z ruterami, uwzględniający przepływność poszczególnych ogniw sieci, czas opóźnienia pakietów wynikający z przeciążeń węzłów i rodzaj wykorzystywanego medium. Umożliwia ruterom szybkie reagowanie na zmiany zachodzące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCP (Link Control Protocol)

  LCP (Link Control Protocol) - jeden ze składników protokołu PPP, przewidywanego do obsługi transmisji data- gramowych w łączach dwupunktowych. Protokół LCP specy- fikuje metody kapsułkowania i wymiarowania pakietów oraz spełnią funkcje kontrolne (zakładanie i utrzymanie połączenia). Umożliwia także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-B (Link Access Procedure Balanced)

  LAP-B (Link Access Procedure Balanced) - procedura sygnalizacyjna symetrycznego (balanced) dostępu do łącza dwupunktowego, stosowana w warstwie łącza danych sieci pakietowych X.25, przy współpracy urządzeń DTE z urządzeniami DCE. Prezentuje pełnodupleksową procedurę z bitową synchronizacją łącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - prosty protokół wywodzący się ze standardu usług katalogowych X.500 (1993 r.), zezwalający na dostęp do katalogów adresowych w sieciach TCP/IP w celu identyfikacji zasobów sieciowych. Stał się praktycznie standardem dostępu do usług katalogowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel)

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel) - procedura sygnalizacyjna warstwy łącza danych stosowana w sieciach cyfrowych ISDN, prowadzona w kanale sterującym D. LAPD jest używana również w niektórych sieciach radiokomunikacji ruchowej (GSM) do przesyłania informacji sterujących i ciągów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LDTV (Law Definition Television)

  LDTV (Law Definition Television) - standard telewizyjny o małej rozdzielczości obrazowej 352 punkty x 288 linii, formacie obrazu 4:3 i przepływności strumienia bitów danych ok. 1,5 Mb/s (odpowiadająca rejestracji VHS).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry