Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  MCID (Malicious Cali Identification)

  MCID (Malicious Cali Identification) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN polegająca na identyfikacji złośliwych wywołań, a także rejestracji w systemie komutacyjnym danych dotyczących realizowanego połączenia (czas i numer) - w celu późniejszego ich wykorzystania przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrokomórka

  Makrokomórka - element bezprzewodowych sieci komórkowych drugiej (2G) i trzeciej (3G) generacji, określający obszar abonencki o promieniu 1-35 km, pokrywany emisją jednej stacji bazowej BTS. Zwykle obejmuje tereny znajdujące się poza miastami, o niewielkich skupiskach ludności, a także szybko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metadane

  Metadane - różnorodne typy dokumentów (inaczej me- tapliki), źródła ich pochodzenia, operacje wykonywane na nich (kompletne dokumenty, streszczenia, referencje, adresy URL) oraz sposób ich przechowywania w postaci folderów dyskowych lub baz danych. Składnica metadanych winna zawierać metody grupowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MCU (Multimedia Communication Unit)

  MCU (Multimedia Communication Unit) - mostki wideokonferencyjne spełniające funkcję sieci cyfrowej ISDN do realizacji multimedialnych połączeń wideokonferencyjnych. Mostki MCU zainstalowane w środowisku centralek abonenckich PABX (po obydwu stronach łącza) umożliwiają prowadzenie spotkań na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskarada

  Maskarada - jedno z podstawowych zagrożeń w sieci teleinformatycznej polegające na udawaniu (oszukiwaniu) przez program, że domniemany klient jest legalnym i odpowiednio upoważnionym użytkownikiem sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAN (Metropolitan Area Network)

  MAN (Metropolitan Area Network) - miejska lub kampusowa szkieletowa sieć komputerowa, nie przekraczająca łącznie długości 100 km. Realizowana początkowo przy użyciu miedzianych kabli telekomunikacyjnych, obecnie jest tworzona prawie wyłącznie z połączeń światłowodowych (FDDI, DQDB) o wyższej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrala szkieletowa

  Magistrala szkieletowa - w teleinformatyce siei fizyczna lub fragment cyfrowej sieci komputerowej zarzą- dzające dużym ruchem danych. Magistrala łączy segment; sieci komputerowej wewnątrz budynków (backbone), takżestanowi podstawowe medium transportowe w sieciach miejskich MAN - gdzie coraz częściej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze transmisji danych

  Łącze transmisji danych - środki techniczne służące przesłaniu binarnych, szeregowych sygnałów danych między dwiema oddalonymi stacjami sieci teleinformatycznej.

  Podstawowym medium transmisyjnym łącza jest podkładowy kanał telefoniczny, o standardowym paśmie zawartym między 300 a 3400 Hz -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrale komputerowe

  Magistrale komputerowe - różnorodny, lecz ze- standaryzowany zestaw interfejsów wewnętrznych (szyn interfejsowych) komputerów do transmisji informacji między ich modułami, czyli urządzeniami cyfrowymi komputera.

  Ze względu na coraz wyższe wymagania sprzętowe, stawiane komputerom klasy PC, w komputerach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączenie światłowodów

  Łączenie światłowodów - obejmuje dwa typy połączeń włókien światłowodowych: rozłączne za pomocą różnorodnych złączek światłowodowych oraz trwałe przez klejenie i spawanie.

  Połączenia rozłączne przeznaczone do przedłużania kabli światłowodowych lub ich krosowania z siecią...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry