Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Niezawodność

  Niezawodność - właściwość dowolnego systemu charakteryzująca jego zdolność do wykonywania przypisanych mu funkcji (komputerowych, telekomunikacyjnych przetwarzania) w określonych warunkach i zdefiniowanych przedziale czasu. Istotnymi wskaźnikami niezawodności systemu są:

  średni czas...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NetBIOS (Network Basic Input Output System)

  NetBIOS (Network Basic Input Output System) - protokół uzgodniony przez Microsoft i IBM, przeznaczony do komunikacji jądra systemu operacyjnego ze sprzętem technicznym instalowanym w małych i średnich sieciach lokalnych.

  Protokół NetBIOS implementowany w sieciowych systemach operacyjnych, takich jak: IBM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notacja liczbowa

  Notacja liczbowa - notacja skróconego zapisu wielkości liczbowych w postaci wykładniczej, w której wykładnik jest wielokrotnością liczby 3, opisana przez hierarchię jednostek liczbowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISDN (Narrow ISDN)

  NISDN (Narrow ISDN) - rzadziej używana nazwa wą- skopasmowej wersji sieci cyfrowej ISDN, umownie określanej do przepływności 144 kb/s (niekiedy do 2 Mb/s).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

  NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) - rozszerzenie funkcji (warstwa transportowa) protokołu interfejsu użytkownika NetBIOS w sieciowym systemie operacyjnym LAN Manager (Microsoft).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagłówek (header)

  Nagłówek (header) - wstępna część transmitowanego pakietu niosąca informacje umożliwiające poprawne jego przesłanie przez sieć do portu przeznaczenia. Nagłówek zawiera adres źródła, adres docelowy lub instrukcje rutowa- nia, elementy synchronizacji poprzedzające właściwą informację oraz sumy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie znamionowe zasilania

  Napięcie znamionowe zasilania - nominalna wartość napięcia przemiennego zasilającego urządzenia teleinformatyczne, przy którym urządzenia te winny pracować poprawnie. Wielkość przemiennego napięcia znamionowego w Polsce wynosi 220/380 V i nie powinna przekraczać -15% oraz +10% nominału. Najpóźniej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napęd magnetooptyczny

  Napęd magnetooptyczny - technologia zapisu na dyskach magnetooptycznych MO, stosowana do wielokrotnego zapisu i odczytu. Istotą zapisu MO na płytach CD jest połączenie dwóch do tej pory funkcjonujących oddzielnie technologii: trwałego zapisu na magnetycznych nośnikach dyskowych z precyzyjnym odczytem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAS (Network Attached Storage)

  NAS (Network Attached Storage) - szybka sieć lokalna Ethernet, pośrednia między strukturą sieci SAN a klasycznym rozwiązaniem integrującym stacje pamięci masowych z konkretnym serwerem. W NAS, znajdującej się między aplikacjami a serwerem, dane są transmitowane w postaci pakietów i plików z szybkością...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napędy nośników dyskowych

  Napędy nośników dyskowych - szereg rozwiązań służących do rejestracji danych na wymiennych dyskowych nośnikach magnetycznych, ściśle związanych z rodzajem zastosowanego napędu mechanicznego medium dyskowego.

  Obejmują one zarówno nowoczesne konstrukcje głowic (uniwersalne, magnetooporowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry