Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  PPP (Point to Point Protocol)

  PPP (Point to Point Protocol) - dwupunktowy protokół warstwy sieciowej Internetu, gwarantujący niezawodność transmisji komutowanym lub trwałym łączem szeregowym - bez ograniczania szybkości przekazu.

  PPP stanowi jeden z dwóch datagramowych protokołów IP (drugim jest SLIP) używanych w komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP3 (Post Office Protocol 3)

  POP3 (Post Office Protocol 3) - najnowsza wersja protokołu pocztowego, umożliwiającego komunikowanie się przez Internet za pomocą poczty elektronicznej - korzystając z usług i serwerów ogólnodostępnej sieci publicznej PSTN. Zapewnia przesyłania komunikatów i usługi poczty e-mail z klientami używającymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN)

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN) - jeden z dwóch sposobów dostępu do szerokopasmowych usług oferowanych w zintegrowanej cyfrowej sieci abonenckiej ISDN przez interfejs cyfrowy PRI ISDN (30B+D64).

  W dostępie pierwotnym PRA maks. użytkowa przepływność oferowana przez 30 kanałów B (po 64 kb/s w każdym)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit)

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit) - logiczne (dokładniej: pozorne czyli nie rzeczywiste) połączenie komunikacyjne, realizowane głównie w pakietowym środowisku przekazu standardu X.25 i Frame Relay (także ATM), między urządzeniami komunikacyjnymi (DCE) a wyposażeniem terminalowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMP (Point to Multipoint)

  PMP (Point to Multipoint) - ogólna nazwa systemów radiokomunikacji do realizacji bezprzewodowych abonenckich pętli dostępowych, w których dwukierunkowa komunikacja (telefoniczna i danych) przebiega od jednej do wielu stacji końcowych.

  Systemy PMP korzystają zwykle z dedykowanych dla służb specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis cyfrowy

  Podpis cyfrowy - sposób szyfrowania informacji  potwierdzającej formalnie (i prawnie) autentyczność doku- mentów przesyłanych drogą elektroniczną. Zasada podpisu cyfrowego polega na kodowaniu z zastosowaniem dwóch kluczy: całkowicie tajnego klucza prywatnego i publicznego klucza odbiorcy. Podpisywany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMR (Prirate Mobile Radio)

  PMR (Prirate Mobile Radio) - prosty system dyspozytorskiej łączności ruchowej, przeznaczony głównie do komunikacji z wyspecjalizowanymi i uprzywilejowanymi pojazdami samochodowymi bądź instalowany w prywatnych przedsiębiorstwach o wydzielonym i ograniczonym zasięgu działania.

  System wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole komutacyjne

  Pole komutacyjne - integralny element nowoczesnego systemu komutacji, realizujący przestrzenno-czasowy rozdział szczelin czasowych TDM między wszystkimi współpracującymi modułami komunikacyjnymi telefonicznej centrali komutacyjnej. Zastępuje klasyczne automatyczne matryce krosujące (łącza i komutatory)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNNI (Private Network to Network Interface)

  PNNI (Private Network to Network Interface) - styk między węzłami sieci asynchronicznej ATM wraz z funkcjonującym protokołem dynamicznego wyboru trasy typu link state (protokół nadal jest modernizowany). Protokół PNNI umożliwia rozsyłanie informacji o topologii sieci między sąsiadującymi grupami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLKOM 400

  POLKOM 400 - krajowy system obsługi wiadomości (1997 r.), które wymagają podwyższonego bezpieczeństwa przekazu. Oferta usługi POLKOM 400 jest skierowana do instytucji bankowych, administracji państwowej, policji, urzędów celnych, wojska, firm spedycyjnych oraz zajmujących się ochroną własności...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry