Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Push/Pull

  Push/Pull - w teleinformatyce termin określający sposób dystrybucji oraz dostępu do wyszukiwanych danych, inny niż w tradycyjnym modelu klient/serwer. W koncepcji puli (ciągnij) użytkownik poszukuje informacji wtedy (i tylko wtedy), gdy są one właśnie potrzebne i korzysta z nich bezpośrednio po ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PVC (Permanent Virtual Circuit)

  PVC (Permanent Virtual Circuit) - stałe połączenia wirtualne ustanawiane w sposób trwały przez operatora sieci pakietowej (X.25, Frame Relay) między użytkownikami końcowymi, zawsze przed rozpoczęciem transmisji.

  Połączenia PVC są odpowiednikami łączy dzierżawionych w telekomunikacji, łączą dwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PVM (Parallel Virtual Machine)

  PVM (Parallel Virtual Machine) - wirtualny system obliczeniowy pozwalający na wykorzystanie wielu komputerów klasy UNIX - działających w sieci heterogenicznej - jako jednego dużego komputera równoległego. Dzięki temu złożone problemy obliczeniowe są rozwiązywane przez połączoną moc obliczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

  QAM (Quadrature Amplitudę Modulation) - jedna z technik modulacji sygnału, zwana kwadraturową (kwadratową) z kluczowaniem wielowartościowym, w której przy stałej częstotliwości nośnej modulowane są równocześnie amplituda i faza sygnału harmonicznego.

  Taki sposób kluczowania jest oznaczany jako M-QAM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie sygnału głosu

  Przetwarzanie sygnału głosu - wiele sposobów wpływania na kształt i postać analogowego bądź cyfrowego sygnału mowy, stosowanych w telefonii komputerowe CTI lub transmisji głosu na odległość, przez: filtrację, analizę, rejestrację, kodowanie, cyfryzację, kwantyzację, kom-presję, pamiętanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływność binarna

  Przepływność binarna - parametr określający zdolność kanału do przenoszenia informacji binarnej, to znaczy określa, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1 sekundy przez konkretne medium transmisyjne.

  Przepływność binarna dla przebiegów cyfrowych jest wyrażana w bitach na sekundę (b/s, kb/s...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk)

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zdalnego FE)CT, pozwalający określić przydatność kabla miedzianego do przekazów korzystających z wieloparowych transmisji w trybie pełnego dupleksu. Określa sumę zakłóceń FEXT pochodzących od wielu par znajdujących się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie

  Przerwanie - sygnał przesłany do systemu komputerowego (komputera), że nastąpiło wydarzenie przerywające normalny proces działania, wymagające natychmiastowego podjęcia specjalnej procedury - związanej z obsługą konkretnego typu przerwania.

  Przerwania w komputerach klasyfikuje się w trzech grupach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk)

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zbliżnego NEXT w miedzianych torach kablowych, obejmujący sumarycznie wpływ zakłóceń pochodzących od wielu par znajdujących się w kablu telekomunikacyjnym (najczęściej 4 pary w kablu).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłuchy kablowe

  Przesłuchy kablowe - zjawisko przenikania sygnału (inaczej przeniki kablowe) między sąsiadującymi w kablumiedzianym parami przewodów. Zbyt duża wielkość przesłuchów staje się przyczyną zakłóceń w przesyłaniu sygnałów, aż do zupełnego zaniku transmisji użytkowej.

  Przesłuchy w torach kablowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt

Do góry