Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Shareware

  Shareware - aplikacja programowa, której uru- chomienie bądź instalacja na własnym komputerze wiążą się ze spełnieniem pewnych warunków do- datkowych, takich jak: zobowiązanie do uiszczenia opłaty po upływie określonego terminu, nieużywane oprogramowania do celów komercyjnych itp.

  Programy Shareware...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer proxy

  Serwer proxy - zastępczy serwer pośredniczący, zwykle ulokowany fizycznie w sieci lokalnej LAN i umieszczony między klientem (np. przeglądarką WWW) a właściwym serwerem sieci webowej. Stanowi rodzaj bezpiecznej zapory, która łączy (i filtruje) sieć LAN z Internetem za pośrednictwem pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer cache

  Serwer cache - serwer sieciowy o cechach serwera pośredniczącego (proxy), którego zasadniczą cechą jest optymalizacja dostępu do często używanych stron WWW. Używane i instalowane do niedawna jedynie lokalnie w sieciach LAN - w celu przyspieszenia kontaktu własnych użytkowników z siecią globalną -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci heterogeniczne

  Sieci heterogeniczne - sieci komunikacyjne łączące węzły i komputery o niejednorodnej architekturze wewnętrznej, sterowane różnymi systemami operacyjnymi, zwykle pochodzące od różnych producentów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer webowy

  Serwer webowy - wydzielone oprogramowanie działające na serwerze Internetu lub intranetu, realizujące usługi przechowywania i udostępniania stron WWW. Serwery webowe mają zazwyczaj wbudowane funkcje zarządzania stronami WWW, narzędzia do projektowania stron i ich utrzymywania oraz zarządzania bazą danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer dostępu

  Serwer dostępu - wielodostępny komputer współpracujący z siecią zewnętrzną (publiczną, transportową), który umożliwia zgłaszającym się użytkownikom zdalnym na korzystanie z zasobów lokalnych sieci LAN, tak jakby użytkownicy byli przyłączeni bezpośrednio do systemu komputerowego. Serwery...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja komunikacyjna

  Sesja komunikacyjna - w telekomunikacji czas aktywnego połączenia między terminalem dużego komputera (także komputera PC emulującego terminal zdalny) lub terminalem serwera zdalnego a samym komputerem (serwerem) prowadzącym zdalnie sesję komunikacyjną.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer faksowy

  Serwer faksowy - specjalizowany serwer aplikacji, przeznaczony do całodobowej pracy faksowej w sieci lokalnej LAN, zawierający jedną lub kilka komputerowych kart faksowych z odpowiednim oprogramowaniem oraz zwykle działający z automatycznym przesyłaniem faksów nocą (niższe taryfy). Serwer faksowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SET (Secure Electronic Transaction)

  SET (Secure Electronic Transaction) - specyfikacja techniczna pretendująca do miana standardu, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu transakcji finansowych przez Internet za pośrednictwem początkowo jedynie kart Visa i MasterCard, a później większości kart bankowych (płatniczych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer IRC (Internet Relay Chat)

  Serwer IRC (Internet Relay Chat) - specjalistyczny serwer przeznaczony do rejestracji i prowadzenia pogawędek IRC (komunikatów tekstowych), gier oraz bardziej zaawansowanych grup dyskusyjnych przez sieć Internet. Lista skróconych poleceń, na które reagują współczesne serwery IRC, przekracza 100...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt

Do góry