Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Sieć neuronowa

  Sieć neuronowa - sztuczna sieć komputerowa ( neurokomputer) przetwarzająca informacje na wzór mózgu ludzkiego i przeznaczona do realizacji elementów sztucznej inteligencji, takich jak: rozpoznawanie wzorców (mimika twarzy), rozumienie mowy człowieka czy tłumaczenie tekstów w czasie rzeczywistym.

  Sieć...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć pakietowa

  Sieć pakietowa - sieć o charakterze korporacyjnym lub publicznym, tworzona z elementów przełączających w tym również ruterów i innych urządzeń cyfrowych, które organizują przesyłanie pakietów do miejsca przeznaczenia. Wiele możliwości połączeń alternatywnych przy jednoczesnej pracy dużej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć światłowodowa

  Sieć światłowodowa - dostęp abonencki polegający na doprowadzeniu światłowodu bezpośrednio do mieszkania abonenta. Zastępuje tradycyjną organizację dostępu, wykorzystującą kable miedziane - przez doprowadzenie szerokopasmowego kanału cyfrowego wykonanego w technice światłowodowej o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci homogeniczne

  Sieci homogeniczne - jednorodna sieć komputerowa lub telekomunikacyjna łącząca komputery typu host (także węzły tej sieci) o podobnej architekturze wewnętrznej i pochodzące od jednego producenta. Komputery sieci homogenicznej zwykle korzystają z tej samej listy rozkazów, sukcesywnie rozszerzanej w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć telekomunikacyjna

  Sieć telekomunikacyjna - tradycyjna sieć łączności o warstwowej strukturze wyższych poziomów transportowych (technologie przekazu PDH, SDH, ATM, DWDM, IP), obecnie prawie całkowicie oparta na przekazach cyfrowych, przy czym poszczególne poziomy są łączone hierarchicznie za pomocą węzłów sieciowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci przezroczyste

  Sieci przezroczyste - całkowicie optyczne tory połączeniowe między nadawcą a odbiorcą usług szerokopasmowych, określane również mianem sieci przezroczystej OTN (Optical Transparent Network).

  Realizacja optycznej sieci przezroczystej wymaga rozwiązania problemu dynamicznego przełączania strumieni...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIG (Special Interest Group)

  SIG (Special Interest Group) - międzynarodowa grupa specjalnych zainteresowań, opracowująca nowe rozwiązania sprzętu technicznego i oprogramowania (aplikacji systemów i języka programowania) dla telekomunikacji. Konsorcjum pięciu firm: Ericsson, Nokia, IBM, Intel i Toshiba, opracowało niedawno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć

  Sieć - fizyczne zasoby komputerów, przełączników, serwerów i wszystkich pozostałych urządzeń przesyłowych, przyłączone do kanału komunikacyjnego i zdolne do współdzielenia swoich zasobów między wielu użytkowników. Różnorodność sieci i posadowionego w nich oprogramowania wynika z wielu ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIL (Single in Line Package)

  SIL (Single in Line Package) - znormalizowane, jednorzędowe i jednostronne złącze stykowe do łączenia wymiennych elementów scalonych zawierających układy elektroniczne (np. RAM, SRAM, DRAM, MRAM).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć dostępowa

  Sieć dostępowa - zdefiniowany w normie ITU- T G.902 zbiór środków teleinformatycznych obejmujący urządzenia komunikacyjne i różnorodne media transportowe (miedziane, optyczne i bezprzewodowe), mające zdolność przenoszenia usług telekomunikacyjnych między interfejsem dostępu do węzła usługowego SNI...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry