Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Wideoteks

  Wideoteks - usługa umożliwiająca dostęp do odległych baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Informacje są wybierane interaktywnie za pomocą klawiatury, a wyniki prezentowane na ekranie monitora w trybie tekstowym, semigraficznym (piktogramy) lub graficznym.

  Dostępem do usługi steruje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCDMA (Wideband Code Division Multi Access)

  WCDMA (Wideband Code Division Multi Access) - szerokopasmowa technologia transmisji radiowej z rozpraszaniem widma i zwielokrotnieniem kodowym oznaczana również jako WB-CDMA.

  Standard WCDMA jest głównie przeznaczony dla systemów radiokomunikacji ruchowej trzeciej generacji IMT-2000 (UMTS w Europie od 2001 r.) w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa łącza danych (data link layer)

  Warstwa łącza danych (data link layer) - druga warstwa modelu OSI, w której następuje składanie, rozdzielanie i transmisja pakietów danych, łącznie z korekcją błędów. Protokoły tej warstwy obsługują przepływ informacji przez węzły sieci, współpracując ze stacją odbiorczą - w celu zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wideotelefonia

  Wideotelefonia - dwustronny przekaz obrazu i głosu, lecz bez pełnej szybkości ruchu obiektów na ekranie (obraz poklatkowy), zwykle z ekspozycją 10 obrazów/s.

  Obecnie możliwa jest kompresja sygnału wizyjnego w formacie CIF (288x352 punkty) przy częstotliwości powtarzania 20 ramek/s lub QCIF (144x176) z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDM (Wavelength Division Multiplexing)

  WDM (Wavelength Division Multiplexing) - sposób falowego zwielo- krotnienia przepływności światłowodu przez równoległą, równoczesną i niezależną transmisję wielu kanałów optycznych czyli laserowych promieni świetlnych o różnych długościach fali (transmisja kolorowa), prowadzonych w jednym włóknie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa prezentacji (presentation layer)

  Warstwa prezentacji (presentation layer) - szósta warstwa modelu OSI formatująca dane w celu ich prezentacji na ekranie w naturalnie zrozumiały sposób. Zawiera protokoły konwersji niespójnych plików różnego formatu, translację kodów znaków, konwersję, kompresję i dekompresję danych, a także protokoły...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDP (Wireless Datagram Protocol)

  WDP (Wireless Datagram Protocol) - protokół bezprzewodowy przesyłek data- gramowych stosowany na poziomie warstwy transportowej w aplikacjach WAP. Protokół współdziała z różnymi typami sieci (GSM, IS-136, CDMA, PHS, FLEX, in.), z możliwością włączania lub wyłączania procedur bezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa sesji (session layer)

  Warstwa sesji (session layer) - piąta warstwa modelu OSI zawierająca funkcje zarządzania siecią łącznie z weryfikacją haseł, monitorowaniem pracy sieci wraz z tworzeniem raportów. Odpowiada za organizowanie dialogu między aplikacjami użytkownika (simpleks, semidupleks, dupleks).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł sieci

  Węzeł sieci - urządzenie komunikacyjne o charakterze cyfrowym, uczestniczące w przekazie pakietowym, którym może być host, stacja robocza, komputer lub serwer sieciowy wraz z dołączonymi kanałami komunikacji. W schematach adresowania typu IP funkcję węzłów sprawują hosty, natomiast rutery i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa sieciowa (network layer)

  Warstwa sieciowa (network layer) - trzecia warstwa modelu OSI, która ustala protokoły przesyłania pakietów, priorytety komunikatów i prowadzi kontrolę ruchu w sieci. Dostarcza środków do nawiązania, utrzymania i rozłączania połączeń sieciowych między systemami otwartymi łącznie z funkcją wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt

Do góry