Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Strigilis

  1) skrobaczka z metalu, rogu, kości, używanaw starożytności przez sportowców gr. i rzym.do usuwania z ciała oliwy zmieszanej z kurzem i błotemareny lub bieżni; używana też po kąpielach parowychdo usuwania nadmiaru potu;

  2) esowate żłobienia,zdobiące wanny i sarkofagi rzym. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strop

  Zespół elementów konstrukcyjnych rozdzielającychw poziomie poszczególne kondygnacje budynkulub ograniczających go od góry; elementy tedźwigają obciążenie użytkowe, zapewniają ochronętermiczną i akustyczną pomieszczeń oraz usztywniająkonstrukcję budynku.

  S. drewniany wykonywanyjest z belek opartych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stipo

  Sprzęt w formie prostokątnej skrzyni, używany od XVI w. we Włoszech do przechowywania kosztowności; z bogatą dekoracją przedniej ścianki o podziałach zwykle arch.; do najcenniejszych należą s. toskańskie z dekoracją pietra dura (—> florencka mozaika) i liguryjskie z charakterystyczną dekoracją -...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa krokwiowa, siodełko, stopa okapowa

  Rzadkospotykana konstrukcja oparcia dolnej partii więzara;składa się z podstopki i niższej części krokwizłączonych mieczem w zamknięty trójkąt; występujenajczęściej w przypadku, gdy sklepienie wchodzi wprzestrzeń poddasza.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stiuk, sztukateria, wyprawa

  Materiał zdobn. nakładanyna ściany i elementy arch. wnętrz (rzadziejelewacji); w skład s. wchodzi wapno, piasek marmurowy,gips, klej i barwniki; z s. kształtuje się motywyfigur., ornament., a nawet arch. (pilastry, archiwolty, supraporty itp.). Może być jedno- i wielobarwny, atakże złocony, barwiony, z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereobat

  Termin, którym w staroż. architekturzeokreślano górną powierzchnię —> krepidomy lub cokół-podium świątyni rzym.; niekiedy stosowany takżena określenie podmurowania poszczególnych kolumn.

  Zob. też stylobat.

  (gr. stereós 'stanowiący bryłę')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół

  Sprzęt składający się z płyty i podpory o różnorodnychrozwiązaniach konstrukcji i formy, z różnychmateriałów (kamień, metal, drewno), o rozmaitymprzeznaczeniu, znany w wielu typach i odmianach wykształconychw ciągu tysiącleci; do pierwotnych typówkonstrukcyjnych zalicza się: s. z segmentu pnia,s...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoa

  Gł. budowla halowa, mająca od frontu kolumnadę, z tyłu zamknięta ścianą (często z drzwiami prowadzącymi do dobudowanych magazynów i składów), występująca od V w. p.n.e.; w miastach hellenistycznych s. obiegały cztery boki rynku, tworząc rodzaj perystylu; wznoszono je z reguły na dziedzińcach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereochromia

  Technika malarstwa ściennego polegającana pokrywaniu malowidła wykonanego namokrym tynku warstwą szkła wodnego w celuutrwalenia go i ochrony przed ujemnymi wpływamiatmosferycznymi; technika wynaleziona w 1 poł. XIX w.w Niemczech.

  (stereo + chromia)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stola

  Ubiór kobiecy noszony w staroż. Rzymie na spodniej —> tunice, wysoko przepasany, sporządzony z cienkiej tkaniny spinanej na ramionach i spływającej w pionowych fałdach na wzór gr. —> chitonu

  (łac. stola 'długa szata', z gr. stole)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry