Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Symbolizm

  1) w szerszym znaczeniu: tendencjaistniejąca w sztuce różnych epok, dążąca do przekazaniagłębszych ukrytych znaczeń dzieła poprzez sugerowanienastrojów, doznań i treści, wykraczającychpoza bezpośrednie odtwarzanie rzeczywistości; częstowyrażana —> symbolem lub — alegorią;

  2) w węższymznaczeniu:...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surrealizm

  Kierunek w sztuce ukształtowany w latach 20.XX w. Wyrósł z zafascynowania światem podświadomości,przypadku, snu, halucynacji - niezwykłymi stanami psychicznymi,pobudzającymi wyobraźnię artyst. Ruchowi patronowałpoeta A. Breton, który w 1924 ogłosił Manifest surrealizmu.

  W tym samym roku założone...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symplegma

  W sztuce staroż. dwie lub kilka postaci stanowiących erotyczną całość kompozycyjną, występujące jako elementy dekor. na lampkach i naczyniach okresu hellenistycznego i rzymskiego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swastyka

  Znak symbol, składający się ze skrzyżowanych ramion załamanych pod kątem prostym, rzadziej ostrym; była szeroko rozpowszechniona jako motyw dekor. (często o znaczeniu symbol.) w różnych kręgach kulturowych Europy (neolityczna ceramika; ant. gr. wazy i monety; germ. zdobnictwo wczesnośredniow.), Azji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumikowo - łątkowa konstrukcja, w siup

  System konstrukcji ścian drewn., składających się z poziomych elementów, zw. s u m i k a m i (palcami), wpuszczonych w wyżłobione —> pazy słupów narożnych (tzw., niesłusznie,węgieł w słup) i pośrednich, zw. łątkami;ułożone jeden nad drugim sumiki wypełniająprzestrzeń między łątkami.

  Łątki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symultanizm, symultaniczna kompozycja, synoptyka

  1) zasada przedstawiania w jednej kompozycjikilku wydarzeń, z których każde rozegrało się w innymczasie lub miejscu, np. kilku epizodów z życiatej samej osoby, stosowany w sytuacji, gdy różne czasowowydarzenia skomponowane są łącznie, jakgdyby rozgrywały się równocześnie, bez podziału naoddzielne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumeryjska sztuka

  Rozwijała się od kon. IVtysiącl. p.n.e. w miastach-państwach Sumeru (Eridu,Uruk, Ur, Girsu, Lagasz, Nipur). W sz. sumer. wyróżniasię okres wczesnosumer. (do podboju przez Akadówok. 2340 p.n.e.) i nowosumer. - od upadku państwaAkad ok. 2150 p.n.e. do podboju Sumeru przez Babilonię.

  W okresie wczesnosumer...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suchoryt, sucha igła

  Technika graf. druku wklęsłego;także rycina wykonana tą techniką. Polega nawykonaniu rysunku igłą stalową bezpośrednio nagładkiej, wypolerowanej powierzchni płyty metal.,bez trawienia; igła żłobi w metalu bruzdy, a rozciętymetal formuje po obu brzegach rodzaj wiórków, któreprzy odbijaniu obok...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sufit

  Dolna, oszalowana otynkowana część stropu.

  S. może stykać się ze ścianą pod kątem prostymlub przechodzić w nią za pośrednictwem —> fasety. S.są charakterystycznym elementem wystroju świeckiejarchitektury od XVII w.

  W pomieszczeniach reprezentacyjnychzdobiono je dekoracją mai. (—> plafon),stiukową...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukno

  Gładka, ścisła tkanina wełniana wyrabianasplotem płóciennym lub rządkowym, o powierzchnispilśnionej ręcznym lub mech. —> folowaniem. Wykonywanaod starożytności, w Polsce od wczesnegośredniowiecza, używana gł. jako cięższa tkaninaodzieżowa.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry