Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szablon

  Wycięta forma w płaszczyźnie kartonusłużąca do powielania tej formy w druku, używananieraz przy odbijaniu monotypii lub litografii. W —>sitodruku określenie warstwy zakrywającej oczkatkaniny.

  Rozróżnia się sz. wycinane (np. papierowe,celulozowe, szelakowe), które po wycięciu przyklejasię do siatki;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaxarion

  W Kościele Wsch.:

  1) księga liturg. złożonaz krótkich wypisów z żywotów świętych, uporządkowanychwg dni ich wspominania w liturgii rokukość; s. wchodzi w skład —> menaionu i -» triodionu.Zob. też prolog;

  2) notatki komemoracyjne i krótkiekomentarze teol. wprowadzające w treści danego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szampanka

  Kielich szklany do szampana w kształcie—> fletu, rozpowszechniony gł. w XVIII w., w użyciujeszcze w XIX w. Współcz. sz. przybrały kształtpłytkiej czaszy na wysmukłym trzonku,

  (od szampan, franc. champagne, wino z prowincji Champagne)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachownica

  Motyw dekor. złożony z alternującychsię pól kwadratowych lub prostokątnych,zróżnicowanych barwą, materiałem itp., stosowany od okresu społeczeństw pierwotnych; występowałnp. jako wzór ryty na naczyniach neolitycznych,dość często w ornamentyce rom., np.we fryzach zw. szachownicowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synchromizm

  Abstrakc. poszukiwania mai. zbliżonedo -> orfizmu, reprezentowane w latach 1913-20przez malarzy amer.: M. Russela i S. Macdonalda--Wrighta oraz P. H. Bruce'a. Synchromiści wprowadzalina płaszczyznę płótna układy przenikających się form,mniej świetlistych niż kompozycje R. Delaunaya, zbliżonenieco do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szafa

  Mebel skrzyniowy przeznaczony do przechowywaniaróżnych przedmiotów, zawierający wewnątrzpółki lub wieszaki, zamykany drzwiami lubżaluzją; W zależności od przeznaczenia, kształtu lubwielkości sz. mają różne nazwy: służące do przechowywanianaczyń to sz. kredensowe (—» kredensy);używane w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synodikon

  W Kościele Wsch.:

  1) pojedynczy dokumentsynodu lub zbiór takich dokumentów; pismoskierowane przez synod do wysokich przedstawicielihierarchii kość. prezentujące najważniejsze postanowieniasoboru;

  2) dokument o charakterze liturg. zawierającypochwały dogmatów i obrońców ortodoksjioraz potępiający herezje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szahristan

  W urabanistyce muzułm.-irańskiej i środkowoazjat. śródmiejska część miasta. W obrębie murów wyodrębniona od cytadeli i przedmieść. Tam skupiało się życie ekonom, i rei. miasta.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntetyzm

  Termin stosowany przez artystów franc.z kręgu Pont-Aven dla odróżnienia ich sztuki od impresjonizmu.Malarstwo s. charakteryzuje szeroka, płaskokładziona plama koloru, zazwyczaj obwiedzionamocnym, ciemnym konturem.

  Podczas Wystawy Powszechnejw Paryżu w 1889 zorganizowana zostaław Cafe Volpini opozycyjna wobec...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szalowanie, szalówka, deskówka

  Obicie deskamilub dranicami ściany, szczytu itp. elementów budynku.

  Przy sz. stosuje się jedną lub dwie warstwy desekczy dranic w układzie pionowym lub poziomym(czasem - jedna pionowa, druga pozioma) oraz różnesposoby łączenia desek: na styk, ucios, nakładkę,pióro, polski zakład itp. (—> łączenie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry