Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Taotie

  Motyw zdobn. w sztuce chin., zwł. w rytualnychnaczyniach z brązu. Przedstawia maskę zwierzęcąz wytrzeszczonymi oczami, szerokim pyskiembez dolnej szczęki, z różkami.

  Często maska t. zredukowanajest tylko do oczu. Istnieje wiele interpretacjitego motywu, m.in. uważany jest za demona odstraszającegozłe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targ

  Wczesnośredniow. osada półrolnicza o charakterzehandl.-rzemieślniczym, będąca ośrodkiem pewnegoregionu gosp.-geogr. lub występująca na granicydwóch regionów o różnym charakterze eksploatacjigosp.; w przeciwieństwie do podgrodzia (—> gród) t.był nieobronny.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tapczan

  Mebel do spania, składający się z prostokątnegopudła drewn. i materaca (zdejmowanegolub umocowanego na stałe), początkowo napasach lub sznurach, później na siatce lub sprężynach;obity często dekor. tkaniną; w Polsce w XVIII w.tarczanem, tabczanem lub tapczanem nazywanoproste łoże z desek, ławę lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tasak

  Broń sieczna spokrewniona z mieczem i szablą:

  1) w średniowieczu t. miał prostą, jednosiecznągłownię rozszerzającą się przy sztychu, bądź też głowniękrzywą z wydatnym piórem i ostro ściętymsztychem, rękojeść zaś mieczową;

  2) w XVIII i XIX w.krótka broń boczna żołnierzy piechoty i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tapeta

  Obicie ścienne wykonane z papieru wodróżnieniu od obicia z tkaniny (—> tapiseria, —>gobelin) lub skóry (kurdyban) o charakterze dekor.i ochronnym; t. używano w Europie być może wciągu XVI w., bowiem pod koniec tego stulecia znanesą zarówno we Francji, jak i w Anglii; rozwinęły siępod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tass

  Prostokątna lub kwadratowa srebrna tarcza,zakończona górą łukowato, zawieszana na łańcuchachpośrodku —> Tory; zdobiona rytym lub rzeźbionymornamentem rośl., okalającym płytkę z nazwą święta,podczas którego winna być użyta, a czasem z żyd.emblematami lub nazwiskiem fundatora.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tapiserie

  Wielobarwne tkaniny dekor. z przedstawieniamifigur, (tematyka zaczerpnięta z Biblii, legendo świętych, z mitologii, historii staroż., romansów rycerskich),krajobrazowymi (werdiury) i heraldycznymi.Służyły do dekoracji ścian; w technice t. wykonywanotakże obicia na meble, antependia, ornaty itp.

  Kartony z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tanagryjskie figurki, tanagryjki

  Gr. figurki z terakoty produkowane masowo (ok. 320-200 p.n.e.) w Tanagrze (Beocja), później również w innych ośr. (Azja Mn., pn. Afryka, pd. Italia); były odciskane w formach i polichromowane; wyobrażały zwykle pełne wdzięku młode kobiety m.in. w scenach rodź., teatr.

  W czasach nowoż. figurki te były...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talerz

  Naczynie okrągłe, wieloboczne, płytkie lubgłębokie; wykonane z metalu, ceramiki, niekiedydrewna; używany od starożytności; w średniowieczupełni funkcję półmisków do podawania pokarmów;prototypem t. jako nakrycia indywidualnego byłyużywane w XIV i XV w. drewn., kwadratowe deseczki,służące zasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablice kanonów, tablice konkordacji Ewangelii, kanony

  Umieszczane w ewangeliarzach przed tekstamiczterech Ewangelii, zestawiają ich odpowiadającesobie fragmenty oznaczone tu rzym. cyframi wczterech pionowych kolumnach, z których każda odnosisię do jednej z Ewangelii; t.k. były zazwyczaj bogatoiluminowane: kolumny cyfr umieszczano w arkadowymobramieniu, często...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry