Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONFIRMACJA

   

  KONFIRMACJA (łc. confirmatio = umoc­nienie) ang. confirmation; fr. confirmation; nm. Konfirmation

  metod. Procedura badawcza prowadząca do zwiększenia —> prawdopodobieństwa (4) jakiejś hipotezy czy teorii przez ich potwierdzenie w doświadczeniu. Postulat konfir­macji został wprowadzony jako osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJONIZM

   

  KOMPOZYCJONIZM <łc. compositio = składanie, układ) ang. compositionism

  Termin wprowadzony przez G. G. Simpsona (1964).

  W filozofii biologii: sposób wyjaśruania i podejście przeciwstawne —> redukcjoni­zmowi, nie odwołujące się do praw fizy­kochemicznych rządzących molekularnym poziomem organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFORMIZM

   

  KONFORMIZM (łc. conformare = nada­wać kształt) ang. conformity; fr. conformisme; nm. Konformismus

  1. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (-^ powszechruki /1 /), reprezen­towane przez Gilberta de la Porree, we­dług którego istnieją jedynie różne, ale po­dobne do siebie jednostkowe substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (nłc. communicatio = wzajemne udzielanie sobie wiadomości) ang. language communication; fr. communication linguistique; nm. Sprach-verkehr

  Porozumiewanie się ludzi między sobą za pomocą znaków językowych. Jest to wynikająca z funkcji przedstawieniowej języka inna jego istotna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tete - a - tete

  1) we Francji w kon. XVIII w. kanapa zoparciem wklęsłym pośrodku, uwidaczniającym jegoczęści boczne;

  2) —> serwis,

  (franc. dosł. 'głowa w głowę')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetramorfa

  Wyobrażenie opisane w Wizji Ezechiela jako cztery żyjące istoty, które "miały postać człowieka, każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła [...].

  Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tęcza

  W kościele łuk arkadowy zamykający górąotwór (zw. tęczowym) na styku nawy gł. i prezbiterium;zazwyczaj akcentowany elementami arch. i bogatsządekoracją stiukową i mai.; w średniowieczurozpowszechnił się zwyczaj umieszczania w t. poziomejbelki, zw. tęczową, na której ustawiano krucyfiksoraz figury...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thoneta meble

  Wyrabiane nową metodą gięciadrewna opracowaną przez M. Thoneta, produkowanena skalę przem. przez przedsiębiorstwo założonew poł. XIX w. w Wiedniu i prowadzone przez M. Thonetawspólnie z synami; elementy mebli wyrabiano zdrewna bukowego poddawanego gorącej kąpieli, anastępnie giętego przy użyciu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temblak, feldcech

  Taśma lub rzemień przy rękojeścibroni siecznej, służył do przełożenia na przegubdłoni, podtrzymując w razie potrzeby od upadkuwypuszczoną broń; zależnie od autoramentu czy jednostkiwojsk, bywał srebrny, czarny, kolorowy, pleciony,przerabiany jedwabiem, zdobiony chwastami;wszedł w użycie w XVII w.;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termy

  Łaźnie publ. wprowadzone w Rzymie (z Grecji)w III w. p.n.e.; w okresie cesarstwa rozpowszechniły sięw całym imperium, stanowiąc jedną z najbardziej charakterystycznychbudowli rzym.

  Gł. pomieszczenia:apodyterium - do rozbierania się; frigidarium - do kąpielizimnej (przesklepiona kopułą sala lub otwarty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt

Do góry