Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uszak

  1) wyodrębnione występami z linii obramienia okiennego lub drzwiowego zaakcentowanie jego górnych naroży;

  2) —> kobierzec wiązany.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umywalka

  Mały mebel skrzyniowy (np. szafka) lub szkieletowy (np. trójnóg, stół), przystosowany do umieszczenia naczynia z wodą i przyborów do mycia; rozpowszechniona w XVIII i XIX w. Zob. też athenienne.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujeżdżalnia, maneż, rajtszula

  Budynek z obszerną salą, przeznaczony do nauki jazdy konnej; w XVI-XVIII w. często w obrębie rezydencji, w XVIII i XIX w. w zespołach urządzeń wojskowych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszebti

  Niewielkie figurki z gliny, kamienia, drewna, brązu lub fajansu w kształcie mumii, często trzymające narzędzia rolnicze, które w staroż. Egipcie, poczynając od okresu Średniego Państwa, wkładano do grobów; miały one zastępować zmarłego wzywanego do prac w Państwie Umarłych; w pełnieniu tej funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unizm

  Koncepcja artyst., stworzona przez W.Strzemińskiego, podbudowana teorią i potwierdzonapraktycznym działaniem artysty. Teoret. podstawy u.zawiera rozprawa Strzemińskiego Unizm w malarstwieogłoszona w 1928, a następnie książka napisanawspólnie z K. Kobro Kompozycja przestrzeni - obliczanierytmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukiyo - e

  Jap. szkoła malarska i drzeworytniczapowstała w XVII w. w środowisku mieszczańskimpodejmująca tematykę związaną z życiem wielkiegomiasta, a zwł. z jego uciechami; przedstawiała scenyz dzielnicy uciech, wizerunki kurtyzan i ich gości,sceny uliczne, z życia teatru, portrety aktorów, wpóźniejszym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESJANIZM

   

  MESJANIZM (określenie utworzone od słowa 'Mesjasz' z łc. messias, z hebr. masziah = namaszczony, pomazaniec) ang. messianism; fr. messianisme; nm. Messianismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Hoene-Wrońskiego.

  Określona koncepcja soteriologiczna i eschatologiczna, przejęta z millenarysty­cznej tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAETYKA

   

  METAETYKA (gr. meta = po, poza = ethikós [sc. logos] — nauka o obyczajach, moral­ność) ang. metaethics; nm. Metaethik

  Metateoria -> etyki (1) — teoria dotyczą­ca podstaw etyki, niająca na celu określe­nie warunków naukowego charakteru etyki jako nauki filozoficzno-normatywnej. Do przedmiotu jej badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄDROŚĆ

   

  MĄDROŚĆ gr. sophia; łc. sapientia; ang. wisdom; fr. sagesse; nm. Weisheit

  1. Całościowe ujęcie rzeczjmfistości po­przez jej zasady (—>filozofia /!/, —> wiedza /!/) oraz znajomość słusznych norm postępowania — umiejętność rozróżnia­nia dobra i zła, piękna i brzydoty, wyraża­jące się w myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEREOLOGIA

   

  MEREOLOGIA (gr. meros = część + logos = słowo, nauka) ang. mereology; nm. Mereologie

  log. Logika relacji części do całości. Je­den z trzech systemów logicznych S. Leś­niewskiego (pozostałe systemy: -^ ontologia /7/, -^ prototetyka), będący teorią -^ zbiorów (2) w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry