Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wieża

  Budowla lub wyodrębniona część innej budowlina planie koła, owalu, wieloboku lub prostokąta,której wysokość jest wyraźnie zaakcentowanaw stosunku do szerokości podstawy; terminu tegonie używa się w odniesieniu do wieżowców.

  W zależnościod funkcji rozróżnia się: w. obronne - w budowlachzamkowych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedeńskie wyroby porcelanowe

  Wyroby produkowanew latach 1719-1864 w manufakturze w Wiedniu;do 1744 w.w.p. naśladowały formy porcelanymiśnieńskiej i dalekowsch., wprowadzając własnystyl zdobnictwa: malowane barwnie lub monochromatycznie(czerń i czerwień) ornamentem cęgowym;

  1744-84 w dekoracji naczyń przeważały kompozycjemai...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieżowiec, wysokościowiec, budynek wieżowy

  Budynek mieszkalny lub biurowy o kilkunastu lubkilkudziesięciu kondygnacjach rozplanowanych funkcjonalnietak jak budowle niższe, z niezbędnymwyposażeniem techn. (windy szybkobieżne i in.); w.kilkusetmetrowe zwykło się nazywać (ob. coraz rzadzieji gł. w odniesieniu do w. amer.) drapaczamichmur (skyscaper).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloliść

  Motyw dekor., najczęściej geom., czasemprzypominający stylizowane liście lub płatki,złożony z powtarzających się rytmicznie odcinkówłuku (pełnego ostrego, podkowiastego itp.).

  Zależnieod liczby odcinków łuku rozróżnia się dwu-, trój-,cztero-, pięcio-, sześcioliść itp.; pierwszy stosowanybywał...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

  Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

  W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieniec

  Jako motyw dekor. uwity zwykle z liścidębu, wawrzynu lub z kwiatów, często przewiązanywstęgą ze swobodnie wypuszczonymi końcami.

  Występujeod starożytności; często w renes. dekoracjiarch. i rzeźb., szczególnie rozpowszechniony w klasycyzmiew dekoracji arch., otokach panneaux, okuciachmebli, tkaninach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgieł, klucze, zwęglowanie

  W budownictwiedrewn. skrzyżowanie dwóch łączących się elementówścian wieńcowych (—> wieńcowa konstrukcja). W celuzabezpieczenia w. przed rozsunięciem stosuje się kilkasystemów w.:

  1) obła p (zręb i wyrąb), w którym balewchodzą nawzajem w jednostronne (obłap prosty) lubdwustronne (obłap zazębiony)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykalizm

  Zasada kompozycyjna polegająca nabudowaniu kompozycji dzieła piast, ze specjalnympodkreśleniem i wydobywaniem kierunków osi pionowych(wertykalnych), zaniechanie wyraźniejszychakcentów i podziałów w kierunku poziomym. Przeciwieństwo—» horyzontalizmu. Zob też diagonalizm.

  (od późnołac. vertykalis...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgierka

  Okrycie męskie, noszone do ubioru nar.w Polsce XVII i XVIII w., szyte najczęściej z suknai podbite tańszymi futrami, z bogatym szamerowaniem.

  W. były noszone na ogół przez szlachtę i zamożniejszychmieszczan.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westwerk

  Rozbudowana zach. część bazyliki charakterystycznadla architektury wczesnorom.

  W. budowanona planie kwadratu lub prostokąta, w górnejkondygnacji mieściły się empory, otwierające się arkadamido wnętrza kościoła; całość wieńczyły jednalub dwie wieże, do których prowadziły schody mieszczącesię w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry