Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ząbki

  W ornamentyce:

  1) denticuli, motyw w formiepasa utworzonego z prostopadłościennych ząbków,występujący w dolnej części gzymsu belkowańporządku doryckiego i korynckiego; do ornamentykinowoż. przejęty od renesansu i stosowany niekiedy takżepoza belkowaniem; wykonywany był w kamieniu,stiuku i drewnie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zegar wieżyczkowy

  Z tarczą ustawioną wertykalnienależy do najbardziej okazałych z. stołowych dobyrenesansu i baroku.

  Wykorzystywał arch. schematwieży lub dzwonnicy, występował w dekor. obudowiez brązu i miedzi złoconej (grawerunek, reliefowenakładki z brązu złoconego i srebrzonego), którejścianki rozczłonkowane...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbroja kolcza, pancerz kolczy lub kolczuga

  Zbrojaw formie tuniki z krótkimi lub długimi rękawami,rzadko z nogawicami, sporządzona z drucianychpierścieni splatanych w przemyślny sposób; pierścienie uzyskiwano łącząc końce drutu na styk, nitując jejednym lub dwoma nitami, skuwając, a nawet sztancująccałości z arkuszy blachy;

  najstarsze z.k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół urbanistyczny

  Zespół budynków tworzącychjedną całość kompozycyjną z otaczającą jewolną przestrzenią (np. rynki, place, tereny zielone,aleje, ulice itp.); może powstawać w wyniku realizacjijednego projektu albo w wyniku kształtowaniaprzestrzeni w ciągu wieków.

  Z.u. nazwane są takżepowiązane ze sobą osiedla lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastrzyk cementowy, torkietowanie

  Zabieg polegającyna narzuceniu z dużą siłą zaprawy cementowejw celu wzmocnienia popękanych murów, uzupełnienialub naprawy popękanych konstrukcjiżelbetowych, betonowania cienkich łupin, kopuł, pokrywaniakonstrukcji stalowych dla zabezpieczeniaich od korozji.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaśnięcie Marii

  Scena przedstawiająca śmierćMarii; w sztuce chrzęść. Wschodu Z.M. stanowi jedenz najważniejszych tematów cyklu maryjnego, naZachodzie szczególną popularność zyskało w średniowieczu.Ikonografia sceny Z.M. sformułowanaw Bizancjum w IX w., oparta na tekstach apokryfów,ukazuje złożone na marach ciało...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskrzynienie

  W drewn. kościołach o —> wieńcowej konstrukcji przedłużenie górnych bali bocznych ścian prezbiterium przez całą długość nawy, powodujące charakterystyczne obniżenie bocznych partii stropu; dzięki z. następuje powiązanie i usztywnienie ścian prezbiterium i nawy, co umożliwia stosowanie jednolitej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastrzał, miecz

  Ukośnie ustawiony drewn. elementkonstrukcyjny usztywniający pionowe elementy; parasymetrycznych z. biegnąca od elementu pionowegow górę nosi nazwę ramion, w dół - nóg; dwa jednakowez. krzyżujące się symetrycznie tworzą krzyżśw. Andrzeja (zw. też krzyżownicą).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzornik

  Zbiór rysunków, najczęściej sztychowanych,zawierający wzory elementów arch., ornamentów,kształtów przedmiotów, mebli, naczyń, itp., służący artystom i rzemieślnikom jako pomoc przykomponowaniu wyrobów;

  w. złotnicze, wydawanew XVI w. zwł. w Niderlandach i Niemczech przezsztycharzy w osobnych tomach, zw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek ślusarski

  Wyrób kowalsko-ślusarski,wykonywany z żelaza lub stali, czasami w ozdobnejformie z dekoracją mosiężną, brązową lub miedzianą(szczególnie w okresie baroku, służący do zamykaniadrzwi, bram, skrzyń, mebli itp.

  Z.ś. stosowano wstarożytności i wczesnym średniowieczu (świadczą otym wykopaliskowe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry