Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MARCHAND Jean-Gabriel (10 XII 1765 - 12 XI 1851), gen. franc.

  Ur. w Albenc, dep. Is&re. Członek lokalnego parlamentu w Grenoble, 1791 kpt. 4 bat. ochotników dep. Isere. Związany z Joubertem, był obecny przy jego śmierci pod Novi. W 1799 gen. bryg., 1805 dow. bryg. piech. w 6 korpusie Neya, walczył z Austriakami w Tyrolu, gen. dyw., dow. 1 dyw. 6 korpusu, bił się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOMŻA, m. na płn.- wsch. Mazowszu, od III rozbioru w granicach Prus

  Na mocy traktatu z Tylży włączone do Ks. Warszawskiego, stało się od 1807 siedzibą władz dep. łomżyńskiego.

  1809 organizowano tu 14 pp. i 7 p. uł. 9 XII 1812 na stacji pocztowej w Ł. zatrzymał się krótko Napoleon, wracający spod Moskwy do Paryża. W ślad za nim dotarły resztki 5 korpusu poi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALET Claude-Franęois de (28 VI 1754 - 29 X 1812), gen. franc.

  Ur. w Dole, dep. Jura. 1771 żoł. muszkieterów królewskich, 1790 dow. gwardii narodowej w Dole. 1793 usunięty z armii jako szlachcic, 1796 wrócił do służby, 1798 deputowany do Rady Pięciuset, 1799 gen. bryg., głosował przeciwko dożywotniemu konsulatowi i cesarstwu, 1807 gub. Pawii, potem Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACK Karl von Leiberich (24 VIII 1752 - 22 X 1828), gen. austr.

  Ur. w Nennslingen, we Franko-nii, w ubogiej rodzinie szlacheckiej z Ansbach. Służbę rozpoczął jako prosty żoł. W czasie wojny z Turkami przydzielony do sztabu generalnego armii austr., zwrócił na siebie uwagę marsz, de Lacy, który mianował go kpt.

  Zyskał uznanie na dworze, w 1793 kwatermistrz armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOSZNICA, m. na wielkiej drodze smoleńskiej, na wsch. od Borysowa

  Gdzie 23 XI 1812 korpus Oudinota wspierany przez dyw. Dąbrowskiego rozbił straż przednią ros. armii Cziczagowa. Francuzi zagarnęli 1000 jeńców i znaczne tabory, dow. straży przedniej, gen. Lambert, został ranny i z trudem uniknął niewoli. Wojska napoleońskie odzyskały Borysów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADRYT, stolica Hiszpanii

  Został po raz pierwszy zajęty przez Francuzów 23 III 1808. Wkroczył tam Murat, namiestnik Napoleona, z korpusami Monceya i Duponta, do których dołączyły oddziały gwardii cesarskiej, w tym poi. szwoleżerowie.

  2 V 1808 wybuchło tu antyfranc. powstanie (nazywane Dos de Mayo), krwawo stłumione przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUBIEŃSKI Feliks (22 XI 1758 - 2 IV 1848), polityk poi.

  Ur. w Minodze k. Olkusza, poseł na Sejm Czteroletni, podczas wojny 1792 komisarz cywil-no-wojsk. przy Tadeuszu Kościuszce.

  1807 mianowany przez Napoleona dyrektorem wydziału sprawiedliwości, następnie min. sprawiedliwości, pozostał na tym stanowisku do 1813. Wprowadził Kodeks Napoleona, utworzył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGDEBURG, główna twierdza prus. nad Łabą

  Po bitwach pod Jeną i Auerstedt jeden z nielicznych punktów oporu przeciwko Francuzom, gdzie schroniły się wojska ks. Hohenlohe rozbite pod Jeną. 20 X 1806 dotarł tu również ze swą kaw. Murat i zażądał kapitulacji. 21 X Hohenlohe zdołał jednak wydostać się z fortecy. Tegoż dnia rozpoczęło się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUBIEŃSKI Tomasz (29 XII 1784 - 1870), gen. poi., syn Feliksa

  Ur. w Szczytnikach w Wielkopolsce. W XI 1806 był w warszaw, gwardii honorowej witającej Napoleona, 1807 szef szwadronu p. szwoleżerów gwardii, brał udział w drugiej szarży na przełęcz Somosierra. 1811 płk, dow. 8 p. szwoleżerów-lansjerów, z którym uczestniczył w kampaniach 1812-1813, 15 II 1814 gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAIDA, m. w zat. Santa Eufemia we Włoszech (Kalabria)

  Gdzie 4 VII 1806 wojska franc. pod dow. Reyniera zostały pobite przez ang. korpus ekspedycyjny gen. Johna Stuarta. Kiedy Francuzi usunęli z Neapolu Ferdynanda IV Burbona i osadzili na tamtejszym tronie Józefa Bonapartego, Anglicy posłali do Kalabrii korpus ekspedycyjny, wspierany przez eskadrę okrętów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt

Do góry