Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NATURA NATURANS - NATURA NA­TURATA

   

  NATURA NATURANS - NATURA NA­TURATA (nłc. natura naturans> = przyro­da rodząca (tworząca), matura naturata> = przyroda zrodzona (stworzona)) ang. na­ture "naturing" - nature "natured"; fr. <nature naturante» - «nature naturee»

  Wyrażenia zastosowane po raz pier­wszy prawdopodobnie w XII w. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAZ

   

  NAKAZ ang. command, dictation; fr. commandement; nm. Gebot et.

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJONIZM

   

  MUTACJONIZM ang. mutation{ist) theory; fr. mutationnisme; nm. Mutationstheorie

  Termin wprowadzony do biologii przez H. DE Yriesa.

  biol. Oparty na odkryciach G. J. Mendla, W. Batesona, w. L. Johannsena i H. de Vriesa -^ ewolucjonizm (2), według które­go ewolucja gatunków dokonuje się po­przez mutacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAOCZNOŚĆ (oglądowość, dawniej: poglądowość)

   

  NAOCZNOŚĆ (oglądowość, dawniej: poglądowość) gr. endrgeia; ang. conceivable (= naoczny); fr. «intuition empirique; nm. Anschauung

  t. pozn. Swoista cecha niektórych perce­pcji i przedstawień, wiązana na ogół z do­znawaniem treści wrażeniowych zmysło­wych i emocjonalnych (—> ogląd). Treści te...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚL

   

  MYŚL gr. logos, nóema; łc. cogitatio; ang. thought; fr. la pensee; nm. Gedanke

  1. W klasycznej teorii poznania: —> znak (la) formalny rzeczy jako poznawcze uję­cie rzeczywistości; treść -^ myślenia (1).

  Może to być:

  -^ pojęcie (1), -^ idea (II);

  -^ sąd (IB) jako wynik myślenia: wy­rażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPNIK

   

  NASTĘPNIK łc. consequens; ang. consequent; fr. le consequent; nm. Konsequent

  log. Drugi człon zdania warunkowe­go, czyli -> implikacji.

  log. Drugi człon pary uporządkowa­nej (tj. relacji).

  vs^> Poprzednik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLENIE

   

  MYŚLENIE gr. logos, didnoia; łc. mens, co­gitatio; ang. thinking; fr. la pensee; nm. Den-ken

  t. pozn. Czynnośd intelektualne, świa­dome, obejmujące: tworzenie -^ pojęć (1), -^ sądzenie (1), -> rozumowanie (1).

  psych, a) Ogół psychicznych czynno­ści poznawczych niesprowadzalnych do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO

   

   

  NASTĘPSTWO gr. akolouihesis; łc. consequentia, consecutio; ang. consequence; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Sukzession

   

  1. log. Następstwo logiczne: —> nastę­pnik (1) w implikacji będącej —»tautologią (1), w której -się -> racją (2).

  2. pot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA)

   

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA) ang. superstructure, understructure; fr. superstructure; nm. Uberbau

  W marksistowskiej teorii formacji społecznych: ogół form —> świadomości społe­cznej — poglądów (politycznych, praw­nych, religijnych, artystycznych, filozoficz­nych) i instytucji (prawnych, politycznych, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURA

   

  NATURA (łc. <natura> = natura, stan na­turalny, przyrodzona własność, przyroda) gr. physis; ang. nature; fr. naturę; nm. Natur

   I. filoz. przyr. Natura rerum — natura wszechrzeczy.

  U jońskich filozofów przyrody: cała rzeczywistość.

  W późniejszej kosmologii: przyroda, zwłaszcza ogół bytów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry