Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRZECIWSTAWNOŚĆ

   

  PRZECIWSTAWNOŚĆ gr. antikemena; nłc. oppositio, antiperistasis (F. Bacon); ang. opposition; fr. opposition; nm. Gegensatz, Gegensetzung, Opposition

  metaf. Uwyraźnienie nietożsamośd dwóch -> stanów (1) bytowych przez zastosowanie do nich pojęcia —» sprzecznośd (2), która jako dotycząca -^ bytu i ~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁADALNOŚĆ

   

  PRZEKŁADALNOŚĆ ang. translatability; fr. traduisibilite; nm. Ubersetzbarkeit

  metod. -^ Relacja (2) równoważnościo­wa {equivalence relation) zachodząca mię­dzy wyrażeniami tego samego języka lub między wyrażeniami różnycłi języków. Przykładem takiej relacji jest stosunek równości między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECZENIE

   

  PRZECZENIE gr. apóphasis; łc. negatio; ang. negation, denial; fr. negation; nm. Negation, Yerneinung

  log. syn.-> Negacja.

  U I. Kanta: Negation — jedna z trzech kategorii jakości (obok realności i ograni­czenia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKONANIE

   

  PRZEKONANIE gr. to pepeisthai; nłc. convictio; ang. conviction, belief; fr. conviction; nm. Uberzeugung, Uberfuhrung, Gesinnung

  psych. Stan umysłu u kogoś, kto właśnie uważa, że coś jest prawdziwe lub słuszne.

  metod. To, o czego prawdziwości lub słuszności podmiot żywi —> przekonanie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT

   

  PRZEDMIOT gr. antikeimenon, aisthetón; nłc. obiectum; ang. object; fr. objet; nm. Objekt, Gegenstandt

  Cokolwiek, np. jakiś byt realny, ale też np. byt możliwy lub intencjonalny (w fenomenologii przyjmuje się niekiedy przedmioty nie istniejące i wówczas nie każdy przedmiot jest bytem).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKSZTAŁCANIE

   

  PRZEKSZTAŁCANIE nłc. transformatio; ang. transformation; fr. transformation; nm. Transformation

  log. Zmiana jakiegoś wyrażenia w inne wyrażenie przez zastosowanie reguł de­dukcyjnych, takich jak —> odrywanie (2), -^ podstawianie, -^ zastępowanie (1) itp.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAWIENIE

   

  PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

  psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA

   

  PRZEMIANA gr. metabole (1), metastasis (1), metanoia (3); łc. immutatio; nłc. transfor­matio; ang. transformation; fr. transforma­tion, variation; nm. Transformation, Umwandlung, Wechsel

  1. mefaf, filoz. przyr. syn.^ Zmiana (a) sub­stancjalna (istotowa) (w odróżnieniu od —> zmiany /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ

   

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ ang. the praeconscious; fr. lepreconscient (1), preconscience (2); nm. Vorbewufitsein, Vorbewufite 1.

  W psychoanalizie: termin S. Freuda (Vorbewufitsein) wprowadzony na ozna­czenie aktualnie nie uświadamianej sobie przez podmiot sfery psychiki, której treści mogą jednak w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYWACJA

   

  PRYWACJA (łc, = pozbawienie (czegoś)) gr. steresis; ang. deprivation (1), privation; fr. privation; nm. Beraubung (1), Privation (2)

  I. U Arystotelesa: ste­resis w przeciwstawieniu do heicsis (= posiadanie, stan posiadania) — brak określo­nej cechy w jakimś podmiocie zmian, przy czym brak ten może być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt

Do góry