Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  REIFIKACJA

   

  REIFIKACJA (łc. res, rei = rzecz + facio = czynię) ang. reification; fr. reification; nm. Verdinglichung

  metod. Błąd polegający na uznawaniu jakiegoś bytu myślnego za rzecz. Reifikacja, nosząca w niektórych kontekstach tak­że miano -> hipostazy (3) lub -^ hipostazowania, zaliczana jest do błędów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINKARNACJA

   

  REINKARNACJA (nłc. = ponowne wcielenie) ang. reincarnation; fr. reincarnation; nm. Reinkarnation, Wiederein-korperung

  Wcielenie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciało ludzkie. Reinkarnacja oz­nacza wędrówkę duszy w obrębie jednego gatunku, w odróżnieniu od -^ transmigracji i —> metempsychozy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJONIZM

  REDUKCJONIZM ang. redudionism, reductivism; nm. Reduktionismus

  metod. Stanowisko postulujące —> redu­kcję (4) określonej teorii do teorii uznanej za bardziej podstawową, np. teorii psycho­logicznej do biologicznej (-^biologizm /3, 4/) lub biologicznej do fizykochemicznej (^ fizykalizm). Według fizykalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNY

   

  REALNY (nłc. <realis> = rzeczywisty, fa­ktyczny, rzeczowy) ang. real, actual; fr. reel; nm. wirklich, real

  Rzeczywisty — w przeciwstawieniu do pozornego, nie będącego takim, jakim się wydaje albo będącego tylko wytworem wyobraźni.

  W przeciwstawieniu do idealnego — istniejący niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTOR

   

  RECEPTOR (łc. receptor = ten, który przyj­muje) ang. receptor, receiver, fr. recepteur; nm. Rezeptor

  W fizjologii — wyspecjalizowana stru­ktura wrażliwa na -^ bodźce o określonej jakości, mająca zdolność przekształcania ich w impulsy chemiczne i elektryczne, prze­wodzone przez substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTYWNOŚĆ

   

  RECEPTYWNOŚĆ <nłc. receptio = przy­jęcie) ang. receptivity; fr. receptivite; nm. Rezeptivitat, Empfanglichkeit

  t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: określenie charakteru po­znania ze względu na to, że nie jest ono wytwórcze, lecz recepcyjne, tzn. polega na formalnym (nie zaś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUCTIO AD ABSURDUM

   

  REDUCTIO AD ABSURDUM <nłc. <reductio ad absurdum> = sprowadzenie do nie­dorzeczności) gr. apagoge eis to adynaton (Arystoteles); fr. reduction a l'absurde log. syn.^> Dowodzenie nie wprost.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

   

  REDUKCJA (nłc. <reductio> = sprowadze­nie do mniejszej miary, ograniczenie, zmniejszenie) gr. anagoge; ang. reduction; fr. reduction; run. Reduktion

  W logice tradycyjnej — syn.-^ dowód (1), np. redukcja trybów syłogistycznych do trybów pierwszej figury oznacza do­wodzenie na podstawie trybów pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA

   

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA ang. transcendental-phenomenological reduc­tion; fr. reduction phenomenologique, redu­ction transcendentale; nm. transzendental-phanomenologische Reduktion

  Ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarde do samych przedmiotów i zapewnienie przedmiotowego ugruntowania wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNOŚĆ

   

  REALNOŚĆ nłc. realitas; ang. reality, actuality, actualness; fr. realite; nm. Realitat, Wirklichkeit

  1. metaf. —> Rzeczywistość (2) jako stanbytu:

  istniejącego obiektywnie, tzn. nieza­leżnie od poznającej świadomości;

  aktywnego (skutkotwórczego), sta­nowiącego ośrodek własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry