Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Aureola

  Przede wszystkim w sztuce chrzęść. jasny blask lub krąg świetlistych promieni otaczający całą postać i symbolizujący boskie światło; w przeciwieństwie do glorii w sztuce chrzęść. zarezerwowana przede wszystkim dla Chrystusa i Marii. W kształcie migdału mandorla.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Avaritia (skąpstwo)

  Żeńska personifikacja jednego z 7 grzechów głównych, przedstawiana m.in. jako jadąca na ropusze, borsuku lub wilku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babel, budowa wieży

  (Babel — hebr. nazwa Babilonu) — symbol butnej, nie znającej umiaru ludzkości, której wszakże nie udaje się wyjść poza granice wyznaczone przez Stwórcę; zesłana przez Boga kara pomieszania języków znajduje swój pozytywny odpowiednik w Nowym Testamencie w Zesłaniu Ducha Św. (Zielone Świątki) i związany...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspis

  Wąż lub Smok (niekiedy także zwierzę czworonożne), w rzeźbie archit. i w śrdw. malarstwie książkowym często przedstawiany ra-zemz / bazyliszkiem, Alwerni smokiem; niejednokrotnie pojawia się z jednym uchem przy ziemi, zaś z drugim zatkanym ogonem. Symbol zła i zatwardziałości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babilon

  (babil. Babilu = ,,Brama Boga", w Biblii jednak powiązane z pojęciem ,,pomieszania") — miasto nad Eufratem. Nabuchodonozor II podbił Żydów i dużą ich część wziął do „niewoli babilońskiej", stąd negatywna ocena Babilonu przez Żydów jako antyteza niebiańskiej Jerozolimy.

  W Apokalipsie Babilon jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athanor

  Piec alchemiczny, w którym dokonują się fizyczne, mistyczne i moralne przemiany; niejednokrotnie porównywano go z macicą lub też kosmicznym jajem (jajo).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENS

   

  SENS (łc. <sensus> = zmysł, pojmowanie) gr. adianóeta; ang. sense, meaning; fr. sens; nm. Sinn

  Pojęcie wieloznaczne i niedookreślone, wiążące się ściśle z -^ „rozumieniem" (1), precyzowane w filozofii języka; współcze­śnie szeroko stosowane.

  W szerszym rozumieniu: właściwość wyrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSOWNOŚĆ

   

  SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

  1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSUALIZM

   

  SENSUALIZM (nłc. sensualis = zdolny do odczuwania, zmysłowy, sensualitas = wrażliwość, zmysłowość) nłc. sensualismus; ang. sensualism; fr. sensualisme; nm. Sensu­alismus

  Termin ukształtowany na początku XIX w. w Anglii i we Francji; początkowo posłu­giwano się określeniami równoważnymi:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPARACJA

   

  SEPARACJA (łc. <separatio> = oddziele­nie, rozłączenie) ang. separation; fr. separation

  Termin występujący u Tomasza z Akwi­nu, oznaczający m. in. czynność intelektu wypracowującego metafizyczne pojęcie —> bytu jako bytu, stosowany współcześ­nie w egzystencjalnej filozofii bytu.

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt

Do góry