Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czara, kielich

  Często jest symbolem przelewającej się pełni — w Biblii obraz czary pojawia się w różnych kontekstach; jako czara zbawienia lub losu, które człowiek otrzymuje z ręki Boga w postaci pucharu lub jako jego zawartość albo też jako czarę gniewu bożego, itd. W scenie na Górze Oliwnej Chrystus mówi o kielichu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyna

  W śrdw. alchemii utożsamiana z Jowiszem, którego uważa się za planetę dobroczynną; miała działać jako pośrednik między gorącem a zimnem, między Marsem (żelazo) i Saturnem (ołów), jako roztropność i żywość.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka, trupia czaszka

  Często symbolicznie porównywana ze sklepieniem niebios (wyraz symbolicznego powiązania znaczeniowego między ludzkim mikrokosmosem a uniwersalnym makrokosmosem).

  Zwłaszcza w sztuce Zachodu symbol przemijalności. Jako materialne ,,naczynie" ducha czaszka była chętnie stosowana-przez alchemików jako pojemnik...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynober

  Ze względu na swoją barwę (czerwień) jest symbolem życia lub niekiedy też nieśmiertelności.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cielę

  Jako zwierzę rzeźne jest symbolem ofiary; w tym znaczeniu zajmuje niekiedy miejsce byka jako atrybut Ewangelisty Łukasza (symbole Ewangelistów).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciasto zakwaszone

  Już we wczesnym judaizmie niejednokrotnie symbol rozkładu, duchowego zepsucia, nieczystości. Chleby ofiarne, które składano bogom, musiały przeto być niemal zawsze nie kwaszone (przaśne).

  Przy wyjściu ludu Izraela z Egiptu, które dokonało się nocą i w pośpiechu, uciekający zabrali ze sobą przaśne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chleb

  Jeden z najważniejszych pokarmów, a zarazem symbol pokarmu duchowego. Do opisanych w Starym Testamencie ofiar należało Dwanaśc/e Chlebów składanych w świątyni jerozolimskiej, symboli chleba życia.

  W Nowym Testamencie Chrystus nazwany jest „żywym chlebem, który zstąpił z nieba". Przez przemianę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cedr

  Cedr z Libanu często jest wspominany w Biblii, ze względu na swoje rozmiary uchodził za symbol wielkości i wzniosłości, a ze względu na trwałość jego drewna za symbol siły i wytrwałości.

  Podobnie jak wszystkie drzewa iglaste cedr jest także symbolem nieśmiertelności. W średniowieczu cedr łączono...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury

  Ze względu na ich tajemniczy charakter i ze względu na to, że są częścią y nieba, interpretowane są często jako siedziba bogów, często jako skrywające wysokie szczyty gór (np. Olimpu).

  Również objawieniu się Boga (np. w Biblii) niejednokrotnie towarzyszą chmury. W islamie chmury uchodzą za symbol...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centaur

  Dziką fantastyczna istota z mit. gr. o ciele konia, z głową i tułowiem męskim. Centaury (poza Chironem) uchodziły za prymitywne, bezrozumne, i najczęściej interpretowano je jako alegorię cech zwierzęcych człowieka.

  Cechy ludzkie (w przeciwieństwie do nich pozostaje jeździec poskramiający siły...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry