Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dzień

  W przeciwieństwie do nocy jest symbolem jasności, rozumu, jawności (,,wydobyć coś na światło dzienne"). Cztery pory dnia często symbolicznie porównywano z czterema porami roku: wiosnę z porankiem, lato z południem, jesień z popołudniem lub zachodem słońca, zimę zaś z nocą. Te zestawienia odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embrion

  Symbol wszystkich drzemiących w nas jeszcze możliwości, o tyle też pozostaje w związku z symboliką jaja (jajo). Złoty embrion Wed symbolizuje zasadę życia, niesioną przez prawdy (wyraźna paralela z potocznym wyobrażeniem jaja kosmicznego).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziura

  Symbol otwarcia, niekiedy niepewności, ale także nicości i braku. Niejednokrotnie też symbol kobiecych genitaliów. Przedziurawiona chin. tarcza z nefrytu ,,pi" jest symbolem nieba: dziura reprezentuje tu wnikanie świata duchowego do świata ziemskiego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziesięć

  Jako suma czterech pierwszych liczb i jako liczba palców na obu rękach jest liczbą świętą i symbolem pełni; dla myślenia opartego na systemie dziesiętnym jest symbolem powrotu do jedności na wyższym poziomie, symbolem zamkniętego w sobie kręgu. Liczba 10 odgrywała dużą rolę przede wszystkim u...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzwon

  Często symbol powiązania nieba i ziemi; wzywa do modłów; przypomina o posłuszeństwie wobec praw boskich. Dźwięk dzwonu niejednokrotnie symbolizuje (np. w Chinach) harmonię kosmiczną.

  W islamie, podobnie jak w chrześcijaństwie, dźwięk dzwonów uchodzi za echo wszechmocy Bożej, za „głos Boga"...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewanna

  Roślina rozpowszechniona w Europie, Afryce i Azjii; już w starożytności stosowana jako środek leczniczy; rzekomo miała chronić przed strachem i nieszczęściem. W średniowieczu uważana była za roślinę maryjną.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echidna

  Potwór z mit. gr.; miał ciało kobiety, które w okolicy podbrzusza przechodziło w y węża; od niej pochodzą różne inne potwory, jak np. Cerber, y Chimera, Skylla i Sfinks. Niejednokrotnie interpretowany jako symbol psychofizycznej, duchowo-zmysłowej podwójnej natury człowieka.

  C.G. Jung interpretował...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewięć

  Jako trzykrotność świętej liczby trzy jest liczbą doskonałości. Dziewięciopiętrowa pagoda uchodziła w Chinach za symbol nieba. W starożytności 9 Muz było personifikacją pełni ludzkich sztuk i nauk. W chrzęść, myśleniu symbolicznym 9 jest między innymi liczbą chórów anielskich.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echo

  Wg wyobrażeń indiańskich atrybut interpretowanego jako bóstwo chtoniczne y jaguara, o tyle też łączone z górami, dzikimi zwierzętami i biciem w bęben.

  W mit. gr. jedna z nimf. Powszechnie u wielu ludów symbol regresji, bierności; często także symbol dwuznaczności, cienia; niekiedy łączone z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewięćdziesiąt dziewięć

  W chrzęść, przypuszczalnie ze względu na doskonałą liczbę symboliczną dziewięć jest to liczba słowa amen, obliczona wg wartości liczbowej, którą przyporządkowano literom gr.: a (1) + (40) + (8) + (50).

  Ilość pereł w różańcu mahometan przypuszczalnie również łączy się z symbolicznym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry