Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Głóg pospolity

  Cierniowa korona Chrystusa miała być zrobiona z głogu. W średniowieczu byt on symbolem ostrożności (której trzeba, by zerwać go bez szkody dla siebie) i nadziei.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazela

  Symbol rączości; np. w Indiach łączono ją z powietrzem i wiatrem. W świecie semickim, w szczególności ze względu na jej oczy, była kwintesencją piękna. Ponieważ przypisywano jej szczególną bystrość wzroku, w chrześcijaństwie uchodziła czasami za symbol wnikliwego poznania duchowego.

  W plastyce...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołąb

  W zach. Azji pozostawał w związku z boginią płodności Isztar względnie w Fenicji z kultem Asztarty. W Grecji gołąb był poświęcony Afrodycie. W Indiach, częściowo także w Germanii, ciemny gołąb uchodził za ptaka duszy, ale także śmierci i nieszczęść!. Islam widzi w nim ptaka świętego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gąsienica

  Jako pełzająca larwa (w analogii do robaka) niekiedy symbol nikczemności i brzydoty. W Indiach także symbol wędrówki dusz (ponieważ poprzez stadium poczwarki staje się motylem).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorgoneion

  Głowa Gorgony (Gorgony) z przerażającym grymasem ust o wyszczerzonych zębach i z wywieszonym językiem, często też brodata; jako symbol wzbudzających przerażenie sił boskich i zarazem jako znak apotropaiczny umieszczana na świątyniach; również Egida miała umieszczony po środku Gorgoneion.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęsiówka

  Ten, kto nosi przy sobie korzeń tej rośliny, ma zyskiwać sympatię, być obdarzonym elokwencją, mądrością i rozumem. Uchodziła za symbol miłości macierzyńskiej, a tym samym Marii, ponieważ jej liście w czasie deszczu zwijały się nad kwiatami tak, że tworzyły jakby chroniący dach.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forteca

  Ogólnie symbol ochrony, bezpieczeństwa, często także symbol wycofania się ze świata, wewnętrznego dialogu z Bogiem lub z samym sobą.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULA RASA

  TABULA RASA (nłc. tabula rasa> (Tomasz z Akwinu) = wygładzona tablica wosko­wa, na której niczego jeszcze nie zapisano) ang. white paper (J. Locke); fr. tahle rase

  Obrazowe przedstawienie iimysłu, w któ­rym pojęcia mogą powstawać wyłącznie pod wpływem doświadczenia (^ empiryzm /!/ genetyczny). Samo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO

   

  ŚWIATŁO gr. phós {phaos); łc. lumen, lux; ang. light; fr. lumiere; nm. Licht

  1. W scholastyce: przenośne określenie władzy poznawczej u człowieka.

  Światło intelektualne (lumen intellectuale) — własność —^ intelektu (Ib) czynnego, którego swoistą funkcją jest sprawianie, iż z obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOPOGLĄD

   

  ŚWIATOPOGLĄD ang. world outlook, world view; nm. Weltanschauung

  Termin powstały jako dosłowne tłuma­czenie nm. Weltanschauung — określenia, jakiego w XVIII w. użył F. E. D. Schleiermacher przez analogię do Weltbild („obraz świata"), a rozpowszechnionego w 2. poł. XIX w. przez W. Diltheya...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt

Do góry