Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Krowa

  Jako płodne, ważne dla życia zwierzę domowe dające mleko jest powszechnym symbolem macierzyńskiej ziemi, pełni i opiekuńczej ochrony.

  W Egipcie przede wszystkim czczona jako bogini nieba Hathor, która uchodziła za matkę i małżonkę słońca, matkę Morusa i piastunkę egip. króla, boginię radości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzak ciernisty, płonący

  Bóg pojawił się Mojżeszowi w krzaku ciernistym, który płonął, jednakże się nie spalał. Jest to symbol niezniszczalnej potęgi duchowego ognia, w sztuce i literaturze chrzęść, jest to także symbol Marii, która została Matką, ale pozostała Dziewicą, tzn. ,,płonęła", ale pozostała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król, cesarz

  Często rozumiany jako ucieleśnienie Boga, słońca, nieba, jako centrum kosmosu lub pośrednik między niebem, ludźmi a ziemią. C.G. Jung widzi w postaci pojawiającego się we śnie starego króla figurę archetypową, która reprezentuje mądrość nieświadomości zbiorowej.

  Postać króla z baśni (przede...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewska córka, księżniczka

  W baśniowej tradycji wielu ludów symbol celu i najwyższego dobra, które heros może osiągnąć jedynie po pokonaniu różnych przeszkód i niebezpieczeństw.

  Psychoanalitycznie również interpretowana jako ucieleśnienie nieświadomości indywidualnej w przeciwieństwie do „starego króla" jako reprezentanta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewska droga

  W przeciwieństwie do dróg krzywych, wiodących na manowce, droga słuszna i prosta, która symbolizuje dążenie nie dającej się zbić z tropu duszy do jej wewnętrznego celu; w średniowieczu np. określenie drogi do Boga poprzez życie zakonne i medytację.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewski syn, książę

  Spotykany w licznych baśniach jako promienisty heros, ucieleśnienie młodzieńczego, aktywnego moralnego działania i przemiany, ale także wytrwałego znoszenia przeciwieństw.

  Psychoanalitycznie można go rozumieć jako przedstawiciela zwycięskich sił ego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruk

  Ze względu na swą barwę, krakanie i natarczywość uważany jest u wielu ludów (Wschodu i Zachodu) jako zły omen, zapowiadający chorobę, wojnę i śmierć. Biblia zalicza go do zwierząt nieczystych. W symbolicznym myśleniu średniowiecza oznacza niekiedy śmiertelny grzech obżarstwa. Z drugiej strony...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryształ

  Symbol czystości i jasności, stąd też często symbol ducha. Znaczenie symboliczne kryształu bliskie jest znaczenia diamentu (diament).

  Jako ciało materialne, które jednak, w przeciwieństwie do pozostałej materii, jest przezroczyste, bywa on także symbolem zjednoczenia przeciwieństw, przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozioł

  Często jest rozumiany jako pozytywne lub negatywne wcielenie męskich sił seksualnych. W Indiach zwierzę solarne, poświęcone bogu ognia.

  W staroż. Grecji poświęcone Dionizosowi jako zwierzę ofiarne oraz zwierzę dosiadane przez Afrodytę, Dionizosa i Pana. W Biblii zwierzę ofiarne, które bierze na siebie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg

  Jeden z najczęstszych znaków symbolicznych, często widziany w odniesieniu i w przeciwieństwie do kwadratu. Krąg zamyka się sam w sobie i dlatego jest symbolem jedności, absolutu i doskonałości, w związku z tym także symbolem nieba w przeciwieństwie do ziemi lub też ducha w przeciwieństwie do materii;...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry