Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pegaz

  W mit. gr. uskrzydlony koń. który wyskoczył z łona Meduzy (Gorgony): swymi kopytami miał spowodować wytryśnięcie poświęconego Muzom źródła Heppokrene; stąd później symbol duchowej, zwłaszcza poetyckiej twórczości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panna, dziewiczość

  Symbol niewinności oraz symb oi pełni jeszcze nieurzeczywistnionych możliwości. Mistycy chrzęść, porównywali do dziewicy także duszę gotową na przyjęcie Boga. Dziewica (Panna) jest poza tym 6 znakiem Zodiaku; jej żywiołem jest ziemia.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ozdoba

  Symbol wyróżnienia, władzy, wiedzy ezoterycznej; ale także poprostu symbol materialnego bogactwa; wreszcie, w sensie negatywnym, symbol znikomości, jedynie zewnętrznego pozoru wszelkich rzeczy ziemskich. U wielu ludów noszeniu ozdób przypisuje się działanie apotropaiczne.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantera

  Popularne określenie czarnego leoparda; w przeciwieństwie do leoparda centkowanego jest mniej dzikim symbolem zwierzęcym. Fizjologus donosi, że pantera po każdym posiłku śpi przez trzy dni, a potem wydziela cudowną woń, która nieodparcie przyciąga ludzi.

  Dlatego uchodziła z jedenj strony za symbol...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pająk

  Zwierzę-symbol o sprzecznych znaczeniach. Ze względu na jego artystycznie utkaną promienistą sieć i centralną pozycję, którą w niej zajmuje, uchodzi w Indiach za symbol kosmicznego ładu i za ,,prządkę" świata zmysłowego.

  Ponieważ nitki swej sieci wysnuwa z własnego ciała, jak słońce wydaje z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parasol przeciwsłoneczny

  Niekiedy symbol namiotu nieba; w starożytności trzymany przez służących nad panującym; symbol władzy i godności. W Chinach i Indiach często bywał wielopiętrowy jako symbol niebiańskich hierarchii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie

  W Chinach od dawien dawna podlega często określonym regułom, które nie zależą od kształtu pakowanego przedmiotu, a raczej pozostają w związku z symboliką świętej w Chinach liczby pięć; przedmiot ten, otoczony z czterech rogów i boków papierem, płótnem itd., sam reprezentuje liczbę pięć, a tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ

   

  TREŚĆ łc. materia; ang. meaning, content, matter, ix. contenu; nm. Gehalt, Inhalt

  metaf., t. pozn. Zdeterminowana na­tura bytu, stanowiąca jego zawartość i mo­gąca być przedmiotem poznania pojęcio­wego i ujęć definicyjnych.

  log. Treść nazwy (i odpowiadającego jej pojęcia) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIADA

   

  TRIADA (gr. <trids> = liczba trzy, trójka) ang. triad; ix. triade; nm. Triade

  Układ trzech elementów; np. triadę sta­nowi sylogizm zbudowany z dwóch prze­słanek i wniosku. Analogicznym pojęciem jest —> diada.

  U G. W. F. Hegla: dialektyczny trójsto­pniowy rozwój myśli, a zarazem całej rze­czywistości;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIVIUM

   

  TRIVIUM (łc. <trivium> = rozstajne drogi, miejsce, gdzie zbiegają się trzy drogi)

  Pierwszy, podstawowy stopień studiów na wydziale nauk świeckich (Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uni­wersytetu, obejmujący trzy przedmioty humanistyczne: gramatykę, retorykę i dialektykę. Były to trzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry