Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TYPOLOGIA

   

  TYPOLOGIA (gr. typos = odbicie, obraz + logos = słowo, nauka) ang. typology; fr. typologie; nm. Typologie

  metod. Zabieg polegający na wyróż­nieniu -^ typów (1), tj. przedmiotów wzor­cowych (realnych lub idealnych, ale posiadających wyraźne i wspólne cechy) w ob­rębie jakiegoś zbioru przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUCJORYZM

   

  TUCJORYZM (łc. tutior = pewniejszy, bezpieczniejszy) ang. tutiorism; fr. tutiorisme; nm. Tutiorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego pomimo żywionej wątpli­wości co do obowiązywalności normy ja­kiegoś prawa, również prawa pozytywne­go, należy postępować zgodnie z tym prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas

  Wskutek swego kolistego kształtu i funkcji umacniania jest symbolem siły, mocy, wyświęcenia, wierności (przywiązania do jakiejś, osoby. grupy lub żądania), ochrony i czystości. Natomiast zrabować komuś jego pas. znaczy pozbawić go jego związków i i jego siły, niekiedy też jego godności.

  W Indiach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce

  W różnych plemionach afryk. odgrywają bardzo złożoną rolę symboliczną, która łączy się z różnorakimi odniesieniami życiowymi i doznaniami cielesnymi. W tradycji astrologicznej kciuka przyporządkowywano Wenus, palec wskazujący — Jowiszowi, palec środkowy — Saturnowi, palec serdeczny — Słońcu, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasterz

  W wielu kulturach pasterz ma relig. znaczenie symboliczne w sensie rozważnej i troskliwej postaci ojcowskiej. Boga i władcę niejednokrotnie rozumiano jako pasterza.

  Insygnia władców egip. wywodziły się ze świata pasterzy. Bóg jest Pasterzem ludu Izraela; Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem: jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palma

  Przede wszystkim palma daktylowa — sięgające ponad 20 metrów drzewo o sprężystym pniu, którego wiatr nie złamać; palma może osiągać 300 lat życia. U Babilończyków uchodziła za drzewo boskie. W Egipcie łącząc się zapewne z symbolicznym znaczeniem drzewa życia (drzewo), często była wzorem dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ouroboros, Uroboros

  Wąż gryzący własny ogon (niekiedy też jeden lub dwa smoki lub — rzadko — ptak lub dwa ptaki o długiej szyi); symbol nieskończoności, wieczystego powrotu, zstąpienia ducha w świat fizyczny i jego powrotu. W alchemii często symbol przemieniającej się materii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paw

  Uchodził w Indiach — m.in. zapewne ze względu na swój rozłożysty ogon (koło) za ptaka solarnego; jest zwierzęciem, którego dosiadają różne bóstwa, np. w buddyzmie dosiada go Budda; z wężem w dzibie jest symbolem światła pokonującego ciemność; piękno jego piór niejednokrotnie interpretowano jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałka

  Broń sieczna i miotana z metaiu lub najczęściej z drzewa. Symbol brutalnej przemocy. W starożytności atrybut Heraklesa.W przedstawieniach cnoty i grzchu w średniowieczu i Renesansie, zarówno atrybut dzielności, jak i, w rękach na pół nagiego błazna, atrybut głupoty.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owoc

  Symbol dojrzałości, skończonego rozwoju. Liczne i różne owoce symbolizują często pełnię, płodność i dobrobyt. Zakazany owoc w Raju — w Biblii dokładnie nie opisany — jest w zależności od obszaru kulturowego i przedstawień artystycznych jabłkiem, winogronem, wiśnią itd.; symbolizuje on pokusę do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt

Do góry