Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  UTOPIA

   

  UTOPIA (gr. przeczenie ou- + topos = miejsce — w sumie: nigdzie) ang. utopia; fr. utopie; nm. Utopie

  „Miejsce, którego nie ma" — nazwa po­chodząca z tytułu dzieła Th. More'a (De optinio reipuhlicae statu, deque nova insula Utopia, 1516), w którym autor daje obraz idealnego społeczeństwa, żyjącego na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTYLITARYZM

   

  UTYLITARYZM <łc. utilitas = korzyść, wygoda, pożytek) ang. utilitarianism; fr. utilitarisme; nm. Utilitarismus, Nutzlichkeitstheorie

  et. Odmiana —> eudajmonizmu upatru­jąca w respektowaniu zasady —> użytecz­ności (1) skuteczną drogę do osiągnięcia szczęścia. Użyteczność jest więc w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMIEJĘTNOŚĆ

   

  UMIEJĘTNOŚĆ gr. techne; łc. ars; ang. ability (1), science (2); fr. savoir-faire (1), science (2); nm. Konnen (1), Fahigkeit (1), Wissenschaft (2)

  Praktyczna znajomość czegoś, zdol­ność wykonania czegoś, np. inteligencja jako zdolność trafnego wyzyskania posia­danej wiedzy w nietypowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWAGA

   

  UWAGA łc. attentio; ang. attention; fr. attention; nm. Aufmerksamkeit

  psych. Proces psychiczny prowadzą­cy do ograniczania zakresu bodźców, na które jednostka reaguje w danym mo­mencie.

  psych. Stan świadomości, dla którego charakterystyczne jest uczynienie pew­nych treści, kosztem innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁOŻENIE

  UŁOŻENIE gr. keisthai; łc. situs; ang. situation; fr. situation; nm. Lage

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa —> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna wyróżniona ze względu na usytuowanie (situm esse) różnych części integralnych ja­kiegoś bytu jednych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Symbol dóbr materialnych w najszerszym sensie. Jako jakby abstrakcyjna forma wszelkich dóbr ziemskich pieniądz, podobnie jak złoto, interpretowany jest z moralnego punktu widzenia, również jako symbol przywiązania do świata lub też skąpstwa.

  Jako wybijana moneta (podobnie jak pieczęć) w chrześcijaństwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz, pęcherzyk powietrza

  Symbol niepoważnych, nierealistycznych planów i pragnień. W kontekście relig. i moralnym, przede wszystkim w buddyzmie i taoizmie, symbol znikomości i nietrwatości świata.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień

  Ze względu na swą formę nie mającą początku i końca jest symbolem wieczności; także symbolem związku, wierności, przynależności do jakiejś wspólnoty (społeczności), dlatego często też oznaka wyróżnienia, urzędu i godności (urzędowy pierścień senatorów rz., pierścień urzędników, rycerzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pępek

  W mitach różnych ludów symbol środka świata, z którego miało wziąć swój początek stworzenie. Słynny jest Omphalos w Deltach, cylindryczny, zamknięty półokrągło od góry kamień, który zarazem był symbolem związku między bogami, ludźmi i zwierzętami.

  Za pępek nieba niekiedy uważano Gwiazdę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwiosnek

  Wiosenny kwiat przede wszystkim płn. strefy umiarkowanej, najczęściej i żółtymi baldaszkami na silnych łodygach, co upodabnia tę roślinę w pewnym stopniu do klucza.

  U Germanów poświęcony Bogini-MatceFriji. W średniowieczu był rośliną leczniczą i czarodziejską, w szczególności uchodził za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt

Do góry