Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pług

  Pracę pługa w ziemi porównuje się w wielu kulturach z zapładnianiem kobiety przez mężczyznę, toteż pług jest symbolem fallicznym i symbolem płodności.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piorun

  Podobnie jak błyskawica, w wielu kulturach pojmowany jako wyraz i symbol boskiej mocy, a tym samym atrybut najwyższych bóstw. Dla Germanów piorun był wynikiem rzutu młotem przez boga Donara.

  W Biblii piorun jest głosem, a przede wszystkim głosem gniewu Boga. Celtowie interpretowali piorun jako wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pocałunek

  Pierwotnie rozumiany zapewne jako tchnienie duszy żyjącej w oddechu; stąd też wyobrażano sobie, że może przenosić siłę i dawać życie.

  Najczęściej wyraz, oddania uczuciowego i oznaka czci. Obok realnego znaczenia erotycznego (które w zwyczajach weselnych może przyjąć także charakter symboliczny)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pióra

  U wielu ludów pierwotnych m.in. zapewne ze względu na ich przypominający liście wygląd symbol wegetacji, ze względu na ich promienisty kształt i bliski związek z ptakiem (ptaki) jako symbol pozostają bliskie zarazem sferze niebiańskiej i słońcu.

  Ozdoba głowy z piór (najczęściej z piór orła) w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodnia

  Jako jakby skoncentrowana, zredukowana do jednego zjawiska forma żywiołu ognia symbolicznie w dużym stopniu z nim utożsamiana.

  Jako symbol oczyszczenia i oświecenia używana w rytach inicjacyjnych. W starożytności pochodnia trzymana w ręku przez młodzieńca lub geniusza i zwrócona w dół jest plastycznym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piwnica

  W symbolicznym języku mistyki obraz ukrytych skarbów jaźni i samopoznania; w innym kontekście także symbol ciemnych popędów.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WZIĘCIE W NAWIAS"

   

  „WZIĘCIE W NAWIAS" (tłum. nm. <Einklammerung>) ang. bracketed; fr. la mise entre parentheses

  Einklammerung, tzn. nieuwzględnienie czegoś — wyrażenie używane przez E. Husserla w sensie przenośnym; przyjęło się ono w fenomenologii głównie jako okre­ślenie redukcji transcendentalnej (—> redu­kcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZNIOSŁOŚĆ

   

  WZNIOSŁOŚĆ gr. hypsos; nłc. sublimitas; ang. sublimity; fr. le sublime, sublimite; rmi. Erhabenheit

  estet. Odrębna —> wartość (3) estetycz­na, charakteryzująca to, co wielkie, potęż­ne, wspaniałe, tajemnicze, niepokojące, groźne. Starożytny traktat Pseudolonginosa Perl hypsous (O wzniosłości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR OSOBOWY

   

   

  et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAŹNOŚĆ

   

  WYRAŹNOŚĆ ang. distinctness; fr. nettete; nm. Deutlichkeit, Ausdrticklichkeit

  1. U R. Descartes'a: cecha pojęcia pozwalająca odnosić je do jego przedmiotu i odróżniać ów przedmiot od każdego innego. Jest to druga z postulowanych przez Kartezjusza podstawowych cech pojęć (—> idei /IVa/) jako tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt

Do góry