Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZAKRES (NAZWY)

   

  ZAKRES (NAZWY) nłc. extensio; ang. denotation, extension; fr. denotation, extension; nm. Extension, Umfang

  log. —> Zbiór (1) (w sensie dystrybutywnym) wszystkich -> desygnatów jakiejś -^ nazwy (i wyrażanego przez nią poję­cia). -^ Denotacja (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBIÓR

   

  ZBIÓR ang. set; fr. ensemble; nm. Kollektiv, Menge

  1. W sensie dystrybutywnym — pod­stawowe, niedefiniowalne pojęcie -^ teorii mnogości, zajmującej się szczególnie zbio­rami nieskończonymi. Pojęcie zbioru okre­śla się w sposób pośredni, przez charakte­rystykę następujących działań na zbio­rach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIE

   

  ZAŁOŻENIE gr. hypóthesis; łc. prinapium; ang. assumption; fr. presupposition; nm. Voraussetzung

  metod. syn.-> Hipoteza (2).

  log. Przesłanka dowodzenia, dla któ­rej nie wymaga się -^ asercji (1) (np. -^ do­wód apagogiczny).

  log. Pierwszy człon twierdzenia wyra­żonego w postaci okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAWA

   

  ZABAWA gr. paidid; łc. ludus; ang. amuse­ment; fr. amusement, divertissement; nm. Lustbarkeit, Vergnugung

  Działanie autoteliczne, tzn. takie, którego główny cel (obejmujący również przyje­mność płynącą z takiego działania) leży w nim samym, w przeciwstawieniu do heterotelicznej (tj. mającej jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDANIE

   

  ZDANIE gr. apóphansis, apophantikós lo­gos; łc. enuntiatio; nłc. propositio; ang. proposition, sentence; fr. proposition; nm. Satz, Proposition

  log. Termin „zdanie" bez bliższego okre­ślenia oznacza tzw. zdanie w sensie logi­cznym (truthapt), czyli zdanie oznajmujące. O tym, czy dane wyrażenie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taniec

  Jako ruch rytmiczny i zarazem ekstatyczny taniec w wielu kulturach łączono z sitami twórczymi i porządkującymi. Dlatego w wielu mitach pojawiają się bogowie i herosi, którzy w tańcu dają światu początek i zarazem go porządkują (często z odniesieniem do cyklicznych przemian planet, pór roku i dnia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek

  Jako centrum, z którego wszystko wychodzi symbol Boga (niejednokrotnie także pozycja centralna w kompozycji obrazu).

  Środkowy punkt świata (oś świata) często wyobrażano jako świętą górę, drzewo lub pępek.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talizman

  Potocznie w dużym stopniu identyczny z amuletem; niekiedy jako aktywnie przynoszący szczęście jest od niego odróżniany, amuletowi bowiem raczej przypisuje się cechy apotropaiczne.

  Astrologicznie talizman interpretuje się jako łącznik z siłami astralnego promieniowania, które ma w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło

  Wszechobecne zjawisko, które znane jest nam w swych skutkach, w swej istocie natomiast w dużym stopniu niepojęte. Stąd wyróżniony symbol niemalerialności, ducha, Boga, ale także życia lub szczęścia.

  Niejednokrotnie znajdujemy jeszcze węższe rozróżnienie między światłem słońca, które symbolizuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tamaryszek

  Drzewo lub krzew z łuskowatymi liśćmi i często przypominającymi kłosy kwiatostanami. W Chinach uchodził za symbol nieśmiertelności, jego żywica zatem za surowiec przedłużający życie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry