Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tetrakty

  Suma liczb 1, 2, 3, 4 = 10, u pitagorejczyków liczba święta, pełnia doskonałości: personifikowano ją jako boga harmonii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tron

  Symbol władzy i stawy w sferze świeckiej i sakralnej, często znajdujący się na podwyższeniu i zaopatrzony w y baldachim. Forma i materiał tronu często mają dodatkowe znaczenie symboliczne, i tak np. buddyzm zna wyobrażenie diamentowego (diament) tronu Buddy, który ma stać u stóp drzewa bodhi (figowiec)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetramorf (czterokształt)

  Aż do późnego średniowiecza zbiorcze określenie cherubinów (cherubin) oraz symboli Ewangelistów w jednej postaci o 4 obliczach i 4 lub 6 skrzydłach; wyobrażenie to wywodzi się z opisanej w Objawieniu św. Jana i u Ezechiela wizji czterech skrzydlatych istot, które przypominały człowieka, lwa, byka i orła...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tańce astralne

  Rozpowszechnione wielu kulturach tańce kultowe, które naśladują ruchy gwiazd; najczęściej wyrażają zaklinanie mocy kosmicznych.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt

  W dużym stopniu partycypuje w symbolicznym znaczeniu liczby trzy. W starożytności niejednokrotnie rozumiano go jako symbol światła. Z ostrzem zwróconym ku górze jest u wielu ludów symbolem ognia i męskiej siły płodności, w dół zaś — symbolem wody i płci żeńskiej.

  Trójkąt równoboczny często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tęcza

  Często symbol łączenia nieba i ziemi. Wg tradycji talmudycznej została stworzona wieczorem szóstego dnia Stworzenia. W mit. gr. tęcza jest ucieleśnieniem wysłanniczki bogów Iris. Po potopie Bóg położył tęczę na niebie jako znak swego Przymierza z ludźmi; w śrdw. przedstawieniach Sądu Ostatecznego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcza

  Podobnie jak krąg częsty symbol słońca (np. w Indiach i w Egipcie); przedstawienie uskrzydlonej tarczy reprezentuje obieg słońca i w przenośnym sensie ogólnie wzlot w wyższe sfery. W Chinach symbol niebiańskiej doskonałości; tarcza z nefrytu z otworem w środku (pi) symbolizuje niebo.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tantal

  W mit. gr. król, który aby wypróbować wszechwiedzę bogów, podał im jako potrawę swego zabitego syna Pelopsa.

  Za karę został strącony do świata podziemnego i cierpi tam wieczny głód i pragnienie: nad nim wiszą gałęzie, które cofają się, kiedy do nich sięga, on sam zaś stoi w jeziorze, które znika...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Hilaria Dodano /16.11.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE

   

  ŻYCIE gr. bios, dzoe, psyche; łc. vita; ang. life; fr. vie; nm. Leben

  1. biol. Sposób istnienia i funkcjonowa­nia wszelkich organizmów, charakteryzu­jący się przede wszystkim zdolnością przy­swajania substancji z zewnątrz, wzrostu, rozmnażania się.

  Obserwacji naukowej dotyczącej proce­sów życiowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCZLIWOŚĆ

   

  ŻYCZLIWOŚĆ gr. eunoia; łc. benevolentia; ang. benevolence, goodwill; fr. bienveillance; nm. Wohlwollen

  et. Postawa wobec innych osób nace­chowana gotowością czynienia im dobra. Według Arystotelesa życzliwość jest ro­dzajem najbliższym przyjaźni i miłości. Odosobniony pogląd, że życzliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt

Do góry