Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABDULAZIZ (1830 - 1876)

  Samobójstwo reformatora

  Ottomański sułtan, który w ślad za poprzednikami kontynuował proceseuropeizacji kraju aż do 1871 roku, kiedy to jego rządy stały się absolutystyczne.Sułtanem został w 1861 roku.

  Był zwolennikiem postępu w stylu Europy Zachodniej,ale wychowany w tradycji osmańskiej, nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHITOFEL (postać biblijna)

  Skutki niewysłuchanej rady

  Podczas powstania Absaloma przeciw ojcu, Dawidowi, Achitofel był głównymdoradcą buntownika.

  W decydującym momencie batalii, po wkroczeniu Absaloma doJerozolimy, doradzał mu, by ścigał i zabił wyczerpanego Dawida. Ten jednakposłuchał rady Chuszaja, który działał potajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywioły

  Podstawowe zasady nadające strukturę światu; często przyporządkowywano im różne podstawowe zjawiska z innych dziedzin bytu. Chińska nauka o żywiołach powstała już w II tyś. p.n.e.; należały do nich: woda, ogień, drewno, metal i ziemia.

  Wodzie odpowiadała liczba 1, głębia, zima i północ;...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo

  Szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości. Niejednokrotnie także — np. w Chinach — przeciwstawiane miedzi lub brązowi jako metal nieszlachetny — szlachetnym.

  Żelazo i miedź niekiedy partycypują w przeciwstawieństwie symboli woda — ogień, północ — południe, czerń — czerwień, in —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związywanie i rozwiązywanie

  W praktykach magicznych bardzo częsta czynność symboliczna która ma na celu albo powstrzymywanie pewnych sił przez związywanie, albo ich uwalnianie przez rozwiązywanie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żeń - szeń

  Ze względu na przypominający człowieka kształt jego korzeni, podobnie jak airauna i in., uchodził w Chinach za roślinę obdarzoną szczególnymi siłami przedłużającymi życie. Ponieważ przypisuje się jej także zdolność wzmacniania siły męskiej, łączy się ją z zasadą jang (jin i jang).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadło

  Ze względu na odtwórczą i „refleksyjną" funkcję myślenia jest ono symbolem poznania, samopoznania, świadomości, jak również prawdy i jasności. Również symbol stworzenia, które ,,odbija" boską inteligencję; symbol czystego serca ludzkiego, które bierze w siebie np. Boga (w mistyce chrzęść.) lub...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółć

  Bardzo jasna barwa, bliska symbolicznemu znaczeniu złota, światła i słońca; podobnie jak złoto, często symbol wieczności i przemienienia. Jako barwę jesieni spotykamy żółć często także jako kolor dojrzałości.

  W Chinach przeciwstawiano ją czerni, zarazem jednak, komplementarnie, ściśle z nią...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta

  Często symbolicznie reprezentują przemożne siły boskie i kosmiczne, -jak również moce podświadomości i instynktu. Przedstawienia zwierząt na malowidłach naskalnych pozostają przypuszczalnie w ścisłym związku z mitologicznymi wyobrażeniami i ceremoniam i relig.

  U wielu ludów bogów przedstawiano w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw

  Odgrywał dużą rolę przede wszystkim w mit. Indii, Chin i Japonii. Rysunki na jego pancerzu pod wieloma względami interpretowano jako wzór struktur kosmicznych. Często spotykamy go lub tylko jego nogi jako podporę wszechświata, niebiańskiego tronu, prawód lub np. Wysp Nie śmiertelnych. W mitach mongolskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt

Do góry