Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakter

  (gr. “znamię”). Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303, 1609; ND 1308, 1319) tych, którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celebrans

  Biskup, kapłan lub diakon, który prowadzi sprawowaną liturgię. Większe uwrażliwienie na czynne uczestnictwo w liturgii wszystkich wiernych oznacza, że obecnie mówimy o “przewodniczącym” zgromadzeniu, zwłaszcza jeśli Eucharystia jest koncelebrowana przez dwóch, lub więcej księży. Na Za-chodzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charyzmaty

  (gr. “dary”) Specjalne dary Ducha Świętego ponad te, które są ściśle potrzebne do zbawie-nia. Bywają one dawane jednostkom lub grupom (zob. 1 Kor 12; LG 10-12) na korzyść Kościoła i świata i zawsze powinna je ożywiać miłość (1 Kor 13, 1).

  Zob. dar języków.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celibat

  (łac. “bezżenność”). Rezygnacja z małżeństwa ze względów religijnych.

  Mnisi, mniszki oraz inni mężczyźni i kobiety prowadzący życie zakonne wyrażają to zobowiązanie ślubem. W Kościele rzymskim celibatu wymaga się od kandydatów do kapłaństwa; stałym diakonom nie wolno zawierać małżeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charyzmatyk

  W znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin wezwany przez Boga i ubogacony przez Nie-go łaskami. W sposób bardziej szczególny wyraz ten oznacza ludzi, którzy otrzymali szczególne dary Ducha Świętego, takie jak: celibat (1 Kor 7, 7), władzę czynienia cudów, rozróżniania duchów i dar języ-ków (1 Kor 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość

  Zasada głoszona przez filozofię scholastyczną, według której wszystkie byty zawsze się kieruj ą w działaniu jakimś celem albo zamiarem, nawet jeśli tę zasadę stosuje się w różny sposób do bytów działających, rozumnych i nierozumnych.

  Zob. Scholastyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cherubikon

  Czyli hymn cherubinów. W liturgii bizantyńskiej hymn, który towarzyszy przejściu z Li-turgii Słowa do Liturgii Eucharystycznej. Hymn ten zaprasza zgromadzonych wiernych, porównanych do cherubinów, czyli najwyższego z chórów anielskich, do przyjęcia Króla wszechświata, który nadchodzi z zastępami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cenobici

  (gr. “prowadzący życie we wspólnocie”). Na Wschodzie zakonnicy po ślubach, którzy żyją we wspólnocie i zachowują te same dla wszystkich wskazania co do życia wewnętrznego, czyli reguły.

  Zob. góra Athos, życie monastyczne, życie zakonne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buddyzm

  (sanskryt: “oświecony”). Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. 563 - ok. 483 przed Chr.). Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie, Sri Lance, Tajlandii i w innych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chór

  Specjalna część katedry lub kościoła przeznaczona dla śpiewaków, którzy swym śpiewem towa-rzyszą obrzędom liturgicznym. Początkowo chór był częścią świątyni, zajmowaną przez tych, którzy co-dziennie odmawiali Liturgię Godzin.

  Obecnie chóry często znajdują się na galerii, lub w jakimś innym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt

Do góry